Prejsť na hlávný obsah

Kosovo

Humanitárna pomoc

Oprava základnej školy v Glavičici zničenej vojnou v Kosove v roku 1999 bola prvou humanitárnou intervenciou Človeka v ohrození. V obci, ktorá bola na 90% zničená, žilo 300 – 350 obyvateľov a v čase zahájenia opravy sa ešte cca 30% obyvateľov nevrátilo zo susedných štátov, kde utiekli pred represáliami srbských jednotiek.V októbri 1999 sme vyslali do Glavičice kamión s humanitárnou pomocou v hodnote 140 000 Sk, ktorý znamenal jedinú mimovládnu pomoc tohto charakteru zo SR pre Kosovo. Za obdobie 1999 – 2000 bolo investovaných na nákup materiálu a prácu pri oprave školy 751 000 Sk z prostriedkov získaných z verejnej zbierky POMOC PRE KOSOVO, ako aj z prostriedkov ďaľších slovenských humanitárnych organizácií.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie