Prejsť na hlávný obsah

Komunitné centrum Plavecký Štvrtok

Vo všetkých komunitných centrách sú na pravidelnej báze klientom poskytované činnosti ustanovené zákonom, a to základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

V komunitnom centre Plavecký Štvrtok pôsobia:

  • Odborný garant:
  • Odborná pracovníčka: Mgr. Mária Partlová
  • Pracovníčka: Ing. Jana Borkovičová

Adresa:

  • Komunitné centrum Plavecký Štvrtok
  • Plavecký Štvrtok 600
  • Plavecký Štvrtok 900 68

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie