Prejsť na hlávný obsah
15 dec 2016

Budúci učitelia chcú vyučovať tak, aby zvonenie žiakov vyrušilo

Vyučovať cez zážitky, vzdelávať v kontexte, naučiť žiakov vytvoriť si názor a uvažovať globálne. Vyše štyri desiatky budúcich pedagógov sa takto učili, ako viesť vyučovanie zaujímavo. V máji a septembri sme pre nich zorganizovali dva víkendové semináre. Budúci učitelia na ich konci zhodnotili, že chcú učiť tak, aby žiakov zvonenie na konci hodiny vyrušilo.

„Budúci učitelia sa mohli dozvedieť, ako viesť vyučovanie inak, než je bežné. Pochopili, ako majú vytvárať pre žiakov interaktívne aktivity, ako v nich vzbudiť záujem k učeniu, ako v rámci svojich predmetov učiť aj o vzájomných globálnych prepojeniach a mohli si vyskúšať modelovo odučiť jednu hodinu,“ vysvetľuje Juraj Jančovič, koordinátor našej Sekcie globálneho vzdelávania.

Seminárov sa zúčastnilo 41 budúcich učiteľov a učiteliek zo siedmich vysokých škôl na Slovensku a v Čechách.  Na záver sme sa ich opýtali, čo si zo seminára odnášajú a o čom by sa chceli učiť aj na vysokej škole. Tu vyberáme niektoré z ich odpovedí:

„Žiadna téma nie je taký formát, aby musela byť v rámci.“

„Schopnosti sú viac ako vedomosti.“

„Vedieť rozmýšľať je viac ako vedieť informácie.“

Na seminári som sa naučil:

„Rozmýšľať inak a mať tvorivejší prístup k učeniu.“

„Mať odvahu robiť hodiny zážitkovo aj za cenu, že moji žiaci nebudú dokonalé encyklopédie či slovníky, ale skvelí ľudia bez predsudkov.“

„Že hodina sa dá viesť zaujímavým spôsobom.“

seminar-buduci-ucitelia-2

To, čo som sa tu naučil/a využijem na to:

„Ako zaujať žiakov, aby ich zvonenie vyrušilo, pretože hodinou „žili“.“

„Ako formovať žiaka, ukázať mu rôzne perspektívy a ako sa snažiť prispôsobiť učivo vždy nejakej praktickej schopnosti, zručnosti, niečomu, čo žiak v budúcnosti využije aj v bežnom živote.“

„Ako docieliť, aby hodina dejepisu bola zaujímavá pre deti aj pre mňa.“

Počas môjho štúdia na VŠ by som chcel/a:

„Spôsob výučby – študent v centre, viac rozvíjať talent a schopnosti študentov.“

„Praktické hodiny s využitím zaujímavých didaktických metód.“

„Vyučovanie cez zážitky, svoje vlastné nápady a postrehy = kreativita.“

„Učiť sa v kontexte, nie bifľovačky.“

Semináre sa uskutočnili v rámci projektu Budúci učitelia pre dnešný svet, v ktorom sa snažíme zmapovať situáciu v súvislosti s implementáciou princípov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogických smerov. Okrem diskusie so študentmi sa zhovárame aj s vysokoškolskými pedagógmi, aby sme získali ucelenejší obraz o tom, kde sa globálne vzdelávanie na vysokých školách nachádza a ako s ním ďalej pracovať.

Projekt je financovaný agentúrou SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie