Ako sme použili Fond 2% z dane v roku 2009

V roku 2009 sme z asignácie 2% z dane prijali 15 867,70  EUR (získané prostriedky môžeme použiť až do konca roka 2010).

V roku 2009 sme z fondu 2% z dane minuli 5 609,30 EUR na kultúrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku o krízových oblastiach sveta, globálnych problémoch a ľudských právach:

  •  

    4 074,82 EUR Príspevok na realizáciu projektu Umením k interkultúrnemu dialógu (lektorské práce, prenájom priestorov divadla pre workshop, náklady na divadelné predstavenie, tlmočenie a organizačné práce)

  • 893,50 EUR – Príspevok na realizáciu projektu debát Ľudské práva- svet a my (cestovné a ubytovanie hostí, metodické práce, administrácia web stránky, technické zabezpečenie diskusií)

  • 431,10 EUR – Príspevok na realizáciu projektu MultikulturART (monitorovacie cesty na školy, metodické a lektorské práce, nákup materiálu pre školy, zabezpečenie záverečného podujatia)

  • 209,88 EUR – Príspevok na realizáciu verejných podujatí na podporu demokracie v BarmeČíne (výroba a nákup sprievodných materiálov)