Ako sme použili Fond 2% z dane v roku 2006

V roku 2006 sme z asignácie 2% z dane prijali 313 222 Sk (získané prostriedky bolo možné použiť do konca roka 2007).

Použitie fondu 2% z dane v roku 2006:

 • 11 000 Sk: dar čečenskej azylantke na zdravotnú pomoc

 • 14 963 Sk: dar afgánskej organizácii Aschiana na zaplatenie školskej výuky pre 2 deti ulice

 • 49 995 Sk: nákup školských pomôcok pre slovenské školy a škôlky v Rumunsku

 • 2 876 Sk: nákup kníh pre vzdelávací inštitút pre ženy v Afganistane

 • 4 983 Sk: nákup liekov pre rodiny politických väzňov na Kube

 • 3 478 Sk: nákup potravín pre azylantov vo Zvolene

 • 10 524 Sk: zabezpečenie série diskusií o rozvojovej pomoci na slovenských školách

 • 20 000 Sk: dar OZ Proti prúdu na pomoc bezdomovcom v zimnom období

 • 26 446 Sk: dar rodine obete zemetrasenia v Pakistane na zdravotnú pomoc

 • 11 204 Sk: dar základnej škole Pofdam v Afganistane na nákup školských pomôcok a vybavenia

 • 7 292 Sk: dar somálskej azylantke na podporu ubytovania

 • 12 078 Sk: náklady spojené s pobytom 4 dobrovoľníkov, ktorí distribuovali materiálnu pomoc obetiam konfliktu v Libanon

 • 1 196 Sk: cestovné náklady školiteľa – realizácia diskusie o Afganistane na školách

 • 2 116 Sk: cestovné náklady pracovníkov združenia – príprava projektu na pomoc Bosne s partnerskou organizáciou vo Viedni

 • 5 280 Sk: nákup kancelárskeho vybavenia pre potreby združenia

 • 4 000 Sk: oprava auta združenia, používaného na projekty združenia v zahraničí

 • 10 286 Sk: školenie 15 pracovníkov združenia v oblasti projektového manažmentu

 • 40 339 Sk: nákup DVD projektora a plátna na realizáciu videoprojekcií pre školy a vzdelávacie podujatia pre verejnosť

 • 19 700 Sk: nákup počítača pre pracovníka združenia zodpovedného za humanitárnu pomoc

 • 1 092 Sk: poplatok za školenie pracovníka združenia v oblasti rozvojového vzdelávania pre školy

 • 38 673 Sk: náklady na prevádzku automobilu združenia, ktoré sa používa na zahraničné humanitárne projekty