Ako sme použili Fond 2% z dane v roku 2005

V roku 2005 sme z asignácie 2% z dane prijali 454 974,02 (získané prostriedky bolo možné použiť až do konca roka 2006).

Použitie fondu 2% z dane v roku 2005:

 • 50 000 Sk: dar združeniu Komplexný záchranný systém Gabčíkovo na vycestovanie záchranárov na Srí Lanku v januári 2005

 • 28 056 Sk: lekárska pomoc formou mobilnej kliniky pre deti čečenských utečencov v táboroch v Ingušsku v októbri 2004

 • 70 000 Sk: dar sociálne slabej rodine imigrantov z Kazachstanu na riešenie ubytovania

 • 13 164 Sk: vybavenie školy v Kapise, Afganistane učebnými pomôckami (jún 2005)

 • 35 553 Sk: nákup slovenských rozprávok na VHS pre slovenské školy v Rumunsku (júl 2005) – 2% z dane v tejto sume darovali zamestnanci slovenského veľvyslanectva v Bukurešti

 • 8 403 Sk: distribúcia elektrocentrál a čerpadiel pre povodňami postihnuté mesto Comanesti v Rumunsku (august 2005)

 • 5 062 Sk: distribúcia liekov, kníh a bicyklov pre deti rumunských Slovákov (jún 2005)

 • 6 640 Sk: odmena (knihy, hračky, VHS) pre žiakov víťazných slovenských škôl, ktorí sa zúčastnili zbierky na pomoc deťom utečencov

 • 6 634 Sk: nákup účtovného softwaru pre zlepšenie finančného manažmentu združenia

 • 30 701 Sk: prieskumná cesta na Ukrajinu za účelom prípravy projektu na pomoc miestnym neziskovým organizáciám

 • 29 558 Sk: nákup školských pomôcok, šatstva a liekov pre utečencov a ich deti

 • 153 250 Sk: nákup automobilu pre združenie, účel: pre aktivity v súlade so stanovami združenia, najmä pre potreby distribúcie humanitárnej pomoci v SR a v zahraničí