Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti v Keni

Pestovanie_sukuma_wiki_-_male_podnikanie12. januára 2011 – Spustili sme nový projekt zameraný na zvyšovanie poznatkov a atraktivity práce v poľnohospodárskom sektore v centrálnej Keni. Dlhodobým cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu príjmovej a potravinovej bezpečnosti miestneho obyvateľstva. V dištrikte Laikipia budeme spolu so žiačkami a žiakmi základných a stredných škôl zakladať a obhospodarovať školské záhrady so zavlažovacími zariadeniami a skleníkmi. Viac