Prejsť na hlávný obsah
05 okt 2015

Navštívilo nás 20 predstaviteľov samosprávy a tretieho sektora z Moldavska

 
V rámci nášho projektu na podporu občianskej spoločnosti v Moldavsku sme pozvali na návštevu Slovenska 20 predstaviteľov samosprávy a tretieho sektora z juhomoldavského regiónu Gagauzsko.Cieľom tejto návštevy bolo hosťom ukázať príklady fungovania decentralizácie samosprávy u nás, spolupráce medzi štátnym a súkromným sektorom na komunálnej úrovni, ale aj príklady spolužitia medzi Slovákmi a Maďarmi na južnom Slovensku. Naši hostia si tak za týždeň mali možnosť pozrieť vinohradnícku oblasť Tokaj a Vysoké Tatry, kde sa dozvedeli o možnostiach spolupráce medzi samosprávou a podnikateľmi v oblasti spracovania vína či turistického ruchu. V Banskej Bystrici navštívili Divadlo z Pasáže a komunitnú záhradu ako príklady rozvíjania občianskej spoločnosti. V Trenčíne a Trnave zase fungovanie rozličných úrovní samosprávy, a na juhu Slovenska, v Dunajskej Strede a v obci Michal na Ostrove to boli skúsenosti so správou multietnických obcí. Aj napriek tomu, že v Moldavsku je cesta k decentralizácii samospráv ešte ďaleká a obce sa boria s akútnym nedostatkom financií, návštevníci si odniesli mnoho nápadov a dojmov zo Slovenska. Inšpiráciou im bolo napríklad klientské centrum na mestskom úrade v Trnave, ktoré bude vzorom pre novovytvorené centrá úradu guvernéra v hlavnom meste provincie – Komrate a na mestskom úrade druhého najväčšieho mesta regiónu v Ceadir-Lunga. Divadlo pracujúce s hendikepovanými ľuďmi v Banskej Bystrici inšpirovalo miestnu mimovládnu organizáciu k napísaniu projektu na začlenenie hendikepovaných ľudí v regióne do spoločnosti vo forme vytvorenia sociálneho divadla.
 
mold study visit2mold study visit5
mold study visit3mold study visit4
 
Hoci je Slovensko krajina, ktorá má ku dokonalej spoločnosti ešte ďaleko a práce na našom rozvoji je stále mnoho, pre Moldavcov môžeme byť vzorom úspešnej krajiny, od ktorej sa môžu veľa učiť. A možno práve pre naše problémy sme pre nich takí uveriteľní.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie