Prejsť na hlávný obsah
05 okt 2015

Navštívilo nás 20 predstaviteľov samosprávy a tretieho sektora z Moldavska

 
V rámci nášho projektu na podporu občianskej spoločnosti v Moldavsku sme pozvali na návštevu Slovenska 20 predstaviteľov samosprávy a tretieho sektora z juhomoldavského regiónu Gagauzsko.Cieľom tejto návštevy bolo hosťom ukázať príklady fungovania decentralizácie samosprávy u nás, spolupráce medzi štátnym a súkromným sektorom na komunálnej úrovni, ale aj príklady spolužitia medzi Slovákmi a Maďarmi na južnom Slovensku. Naši hostia si tak za týždeň mali možnosť pozrieť vinohradnícku oblasť Tokaj a Vysoké Tatry, kde sa dozvedeli o možnostiach spolupráce medzi samosprávou a podnikateľmi v oblasti spracovania vína či turistického ruchu. V Banskej Bystrici navštívili Divadlo z Pasáže a komunitnú záhradu ako príklady rozvíjania občianskej spoločnosti. V Trenčíne a Trnave zase fungovanie rozličných úrovní samosprávy, a na juhu Slovenska, v Dunajskej Strede a v obci Michal na Ostrove to boli skúsenosti so správou multietnických obcí. Aj napriek tomu, že v Moldavsku je cesta k decentralizácii samospráv ešte ďaleká a obce sa boria s akútnym nedostatkom financií, návštevníci si odniesli mnoho nápadov a dojmov zo Slovenska. Inšpiráciou im bolo napríklad klientské centrum na mestskom úrade v Trnave, ktoré bude vzorom pre novovytvorené centrá úradu guvernéra v hlavnom meste provincie – Komrate a na mestskom úrade druhého najväčšieho mesta regiónu v Ceadir-Lunga. Divadlo pracujúce s hendikepovanými ľuďmi v Banskej Bystrici inšpirovalo miestnu mimovládnu organizáciu k napísaniu projektu na začlenenie hendikepovaných ľudí v regióne do spoločnosti vo forme vytvorenia sociálneho divadla.
 
mold study visit2 mold study visit5
mold study visit3 mold study visit4
 
Hoci je Slovensko krajina, ktorá má ku dokonalej spoločnosti ešte ďaleko a práce na našom rozvoji je stále mnoho, pre Moldavcov môžeme byť vzorom úspešnej krajiny, od ktorej sa môžu veľa učiť. A možno práve pre naše problémy sme pre nich takí uveriteľní.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie