Prejsť na hlávný obsah
23 nov 2015
V kategóriach

Zmena zmeny – naše snahy prispieť k zníženiu negatívnych dopadov klimatických zmien

Klimatické zmeny majú negatívny dopad na komunity, ekosystémy a ekonomiku krajín po celom svete. Milióny ľudí na našej planéte sa stávajú čoraz viac zraniteľnými voči extrémnym výkyvom počasia, ktoré majú zničujúci dopad na zdroje obživy, príbytky a infraštruktúru. Aj klimatické zmeny sú významným faktorom masovej migrácie.
 
Človek v ohrození reaguje na zmenu klímy na dvoch úrovniach – komunitnej a globálnej. Na jednej strane pracujeme priamo s ľuďmi, ktorí boli zasiahnutí prírodnými katastrofami, alebo sa musia vyrovnávať s drastickými dopadmi klimatickej zmeny na ich každodenný život a zdroj obživy. Udržateľný úspech v oblasti boja proti zmene klímy je však podmienený záväzkami a snahami na globálnej úrovni. Človek v ohrození preto presadzuje zodpovedné a koherentné financovanie, ako aj spravodlivé a záväzné globálne klimatické dohody. Decembrová konferencia v Paríži (COP21) bude v tomto smere obzvlášť dôležitá.
 
1. Podporujeme farmárske komunity v Keni a Južnom Sudáne
V dôsledku degradácie ekosystémov, záplav či predĺžených období sucha spôsobených klimatickými zmenami produkcia potravín drobných farmárov v rozvojových krajinách výrazne klesá. V Keni a Južnom Sudáne preto podporujeme drobných farmárov, ktorí sa musia adaptovať na klimatické zmeny. Predstavujeme pestovanie plodín odolných voči suchu, využívanie metód pestovania nenáročných na vodu, či efektívnu reguláciu vody v oblastiach postihnutých suchom a záplavami. Zároveň podporujeme komunity v tom, aby chránili prírodné zdroje a prispeli tak k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien.
 
čl1
S našou podporou miestne komunity vysádzajú mangrovníky na pobreží Kene.
 
čl2
Mladí farmári v Centrálnej Keni pestujú plodiny s využitím minimálneho množstva vody.
 
2. Pomáhame ľuďom zasiahnutým prírodnými katastrofami
Prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy sú čoraz častejšie a nebezpečnejšie. Aj vďaka vašim príspevkom sme schopní podporovať ľudí po celom svete, ktorí sú priamo zasiahnutí suchom, záplavami alebo cyklónmi. Za posledných desať rokov sme postavili školu odolnú voči tajfúnom a zemetraseniam na Filipínach, poskytli sme pomoc ľuďom zasiahnutým cyklónom v Barme či povodňami na Balkáne a v Pakistane, a podporili sme farmárov počas obdobia sucha v Moldavsku.
 
čl3
Stavba školy na Filipínach po zničujúcom tajfúne Haiyan, 2013/2014.
 
3. Vedieme kampaň za zodpovedné a udržateľné financovanie
Niektoré národné aj medzinárodné finančné inštitúcie naďalej využívajú verejné zdroje na podporu projektov, ktoré majú negatívny dopad na miestne komunity, ich zdravie a životné prostredie. Bohužiaľ, slovenské štátne inštitúcie v tomto smere nie sú výnimkou. Človek v ohrození upozorňuje na nezodpovedné spôsoby využívania verejných zdrojov a vedie kampaň za to, aby finančné inštitúcie v koherencii s národnými a nadnárodnými záväzkami podporovali len tie projekty, ktoré majú preukázateľný pozitívny dopad na ľudí a životné prostredie. Sledujeme zámery EXIMBANKY SR podporiť slovenské firmy v exporte technológií k dvom novým uhoľným prevádzkam s vážnymi dopadmi na zdravie a prírodu. Žiadame viac informácií o tom, či Slovensko finacuje vývoz znečistenia do Turecka a Čiernej Hory. Zvyšilo by sa tak riziko, že sa k terajším utečencom onedlho pridajú klimatickí migranti.
 
čl4
Uhoľná elektráreň Pljevlia (Čierna Hora), ktorej prisľúbila finančnú podporu Eximbanka SR.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie