Prejsť na hlávný obsah
15 feb 2021
V kategóriach

Získali sme Cenu EHSV za občiansku solidaritu

Európsky hospodársky a sociálny výbor nás ocenil za pomoc vylúčeným komunitám a ich ochranu pred šírením koronavírusu. Cenu za občiansku solidaritu nám udelili za našu iniciatívu „Ich zdravie je aj naše zdravie“, v rámci ktorej sme už pomohli 10 000 obyvateľom z vylúčených lokalít.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradný orgán, ktorý na úrovni Európskej únie zastupuje európsku občiansku spoločnosť. Výbor každý rok už tradične odovzdáva Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť. V roku 2020 ju však nahradila špeciálna cena, ktorá reaguje na aktuálnu celosvetovú situáciu. Cena sa tentokrát zamerala na tému „Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19“.

Našu organizáciu ocenili v rámci oblasti „dodávka jedla a  pomoc zraniteľným skupinám“. Patrili sem aktivity zamerané na distribúciu hotových jedál, čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj zdravotníckych pomôcok pre seniorov, ľudí bez domova, rodiny v núdzi a iné zraniteľné skupiny obyvateľov. Výbor v tejto oblasti ocenil našu iniciatívu „Ich zdravie je aj naše zdravie“, pod ktorou sa skrýva pomoc rodinám z vylúčených komunít.

Občianska spoločnosť stála na čele všetkých solidárnych iniciatív a  bez jej pomoci v  teréne by sme za túto pandémiu zaplatili oveľa vyššiu cenu.

Cilian Lohan, podpredseda EHSV pre komunikáciu

Vo vylúčených rómskych komunitách pomáhame dlhodobo, no s príchodom pandémie sme ešte viac zvýšili naše úsilie, aby sme ich obyvateľom pomohli chrániť sa pred ochorením, ale tiež zvládnuť dlhodobé následky pandémie. V prvej, urgentnej fáze, sme počas minulého roka distribuovali hygienické a ochranné prostriedky, bandasky na vodu s kohútikmi pre rodiny bez prístupu k tečúcej vode, ale tiež urgentnú potravinovú a materiálnu pomoc. V prípade potreby pokračujeme v tejto forme pomoci dodnes.

V druhej fáze sme sa počas minulého roka sústredili aj na zmierňovanie následkov pandémie. Či už ide o vzdelávanie detí, alebo o pomoc so zamestnávaním ich rodičov, ktorých životná situácia sa s pandémiou drasticky zhoršila, naši sociálni a terénni pracovníci pomáhajú rodinám bojovať so všetkými nástrahami, ktoré so sebou táto kríza prináša. Naše komunitné centrá tiež naďalej poskytujú sociálne a finančné poradenstvo, prinášajú komunitám najnovšie informácie a pomáhajú obyvateľom zvládnuť obmedzenia počas lockdownu.

Organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a súkromné firmy spolu odovzdali viac ako 250 prihlášok na ocenenie. Cenu získalo 23 organizácií a jednotlivcov z 21 krajín EÚ, zo Spojeného kráľovstva a jeden projekt s cezhraničným zameraním. Ocenené iniciatívy sa venovali rôznym oblastiam – od humanitárnej pomoci a starostlivosť o najzraniteľnejšie skupiny ľudí, cez informačné kampane a boj s dezinformáciami až po psychologické poradenstvo.

„Sme veľmi vďační, že náš projekt je medzi inými európskymi projektmi, ktoré boli ocenené za svoj príspevok v boji proti pandémii COVID-19,“ povedala pre EHSV naša riaditeľka Andrea Najvirtová. „Je to uznanie našej práce a dúfame, že sa tým lepšie zviditeľní prínos občianskej spoločnosti, a to nielen v časoch krízy, keďže v súčasnosti sa na našu úlohu v spoločnosti hľadí s rastúcou nedôverou.“

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom a podporovateľkám, bez ktorých by naša práca nebola možná. Minulý rok nám opakovane ukazoval, koľko dobrosrdečnosti je v ľuďoch (nielen) na Slovensku. Veríme, že spoločne to všetko zvládneme.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie