Prejsť na hlávný obsah
05 mar 2021

Ženy, migrantky, ako kľúč k pozitívnej zmene?

Ženy sú kľúčom k ekonomickému rozvoju a spravodlivejšej spoločnosti. Ak by sme sa mali v tejto chvíli na základe všetkých dostupných racionálnych argumentov rozhodnúť, kam investovať obmedzené finančné zdroje, odpoveďou by bolo do žien, dievčat a ich rozvoja. Potvrdzujú to analýzy, štúdie a výskumy Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, OSN, OECD a prakticky všetkých ďalších aktérov, ktorí sú ochotní zvážiť rodovú perspektívu migrácie, ekonomického rozvoja a spravodlivejšej spoločnosti.

Ponúkame vám päť dôvodov, prečo sú ženy kľúčom k pozitívnej zmene

Ženy investujú do rozvoja ďalších generácií

V prípade, že majú kontrolu nad rodinnými financiami, tak ich v porovnaní s mužmi využívajú vo väčšej miere pre rozvoj rodiny. Investujú viac do vzdelania svojich detí, zdravotnej starostlivosti a infraštruktúrnych projektov pre komunity (v prípade, že im je umožnený aj prístup k politickej moci). To má za následok lepšie vyhliadky pre ich deti, ktoré majú prístup ku vzdelaniu, lepšiemu uplatneniu a dôstojnému životu.

Ženy sú produktívnejšie

Ak zabezpečíme ženám v rozvojových krajinách v poľnohospodárstve (kde ich priemerne pracuje 43%) rovnaký prístup ako majú muži, tak na základe reportu OSN môže ich poľnohospodárska produkcia stúpnuť až o 30%, čo by znamenalo obživu pre približne 150 miliónov ľudí. Zároveň, ženy sú dokonca lepšie v investovaní na trhoch, majú vyššie výnosy a zdá sa, že sú podstatne racionálnejšími aktérkami ako muži.

Ženy sa viac zaujímajú

Migrantky, aj napriek veľmi komplikovanému prístupu na trh práce, nižším odmenám ako majú muži a nižšiemu počtu v rámci pracovnej migrácie ako muži, posielajú do svojich domovských komunít rovnaký objem financií ako muži. Svetová banka odhaduje, že tieto tzv. remitencie do nízko a stredne príjmových krajín predstavovali v roku 2019 666,71 miliárd eur, čo je štyrikrát viac ako výška celej rozvojovej pomoci. Približne polovicu z tejto sumy posielajú ženy. Tieto zdroje idú priamo ich rodinám a komunitám (okrem finančných služieb, ktoré si berú v priemere 6%), často najmä smerom na vidiek, pričom im pomáhajú prekonávať ekonomickú a sociálnu nestabilitu v domovských krajinách.

Ženy znamenajú ekonomický rast

Podľa Svetovej banky by sme mohli celosvetovo získať 193,6 triliónov eur v prípade, že by sme dokázali dosiahnuť rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Tým, že v nejakej miere bránime takmer v každej krajine sveta ženám vo vzdelaní, zamestnaní, právnej subjektivite, v prístupe ku kapitálu a nevyužívame ich ekonomický potenciál, sa sami robíme ekonomicky chudobnejšími. Už len tým, že o 10% viac dievčat pôjde do školy sa HDP krajiny zvyšuje priemerne o 3%. Na Slovensku by sme v prípade rovného zapojenia žien na pracovný trh získali do roku 2025 o 26% vyššie HDP, čo sa rovná 44,77 miliárd Eur, resp. 8339 eur na osobu.

Ženy vytvárajú stabilnejšie, demokratickejšie a spravodlivejšie spoločnosti

Krajiny kde je viac ako 30% žien v legislatíve, sú viac inkluzívne, rovnostárske a demokratické. Zároveň sú ženy veľmi dôležité pri udržiavaní mieru a vyhýbaní sa konfliktu. Analýza 181 mierových dohôd po roku 1989 dokázala koreláciu medzi vyššou účasťou žien na mierových procesoch a následným dlhodobým dodržaním dohôd, ktoré mali o 35% vyššiu šancu byť dodržané aspoň 15 rokov, v porovnaní s dohodami, ktorých sa ženy nezúčastnili.

Samozrejme, migranti muži to majú taktiež veľmi náročné. Čelia znevýhodnených podmienkam, diskriminácii, obrovskému tlaku a taktiež podporujú rodiny, podieľajú sa na posielaní finančných zdrojov domov a zapájajú sa do vytvárania lepšej spoločnosti. V tejto chvíli sa však na základe všetkých dostupných informácií zdá, že ženy to jednoducho robia vo väčšej miere.

Je dôležité priznať, že v rodovej perspektíve migrácie nemáme robustné dáta, tisícky štúdií a nespochybniteľné vedecké závery. A to z toho dôvodu, že len málokto sa zamýšľa nad rodovou perspektívou v migrácii a rozvoji. Tieto údaje len zriedka zbierame, vyhodnocujeme a tým pádom nemáme úplne presný obraz tak dôležitého aspektu. Sú pritom nevyhnutné pre prijímanie dobrých rozhodnutí a zavádzaní opatrení, ktoré budú efektívnejšie, s lepšími výsledkami a dobrým dopadom na kvalitu života ľudí.

Zdroje: 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie