Prejsť na hlávný obsah
13 jan 2010
V kategóriach

Zbierka „SOS Haiti“ (2010)


Prehľad výnosu zo zbierky

Celkovo združenie vyzbieralo viac než 256 000 EUR. Z toho sa na účte zbierky 266 052 0502/ 1100 VS: 1119 vyzbieralo viac než 105 000 EUR. Výnos z odoslaných DMS (bolo možné posielať do konca februára 2010) presiahol 151 000 EUR. ( Viac o systéme DMS na www.darcovskasms.sk).

Združenie Človek v ohrození je ako jediná slovenská organizácia partnerom Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid Office of the European Commission).

Post-humanitárny program

Terénna misia pracovníkov združenia Človek v ohrození začala na Haiti pôsobiť 12. marca 2010 a do konca roka 2010 uskutočnila viacero rozličných projektov post-humanitárnej pomoci.

Vo vidieckych komunitách Lafferonay a Belle Vue v departmente Leogane združenie spustilo program zlepšenia narábania s tuhým odpadom (waste management). Prebehlo čistenie obcí, odovzdalo sa 10 nových smetných košov a uskutočnili sa tréningy na zlepšenie narábania s odpadom. V príprave je zavedenie systému recyklácie odpadov.

Keď prídete do hlavného mesta Haiti, Port-au-Prince, zarazia vás haldy odpadkov, rieky, kanály a ulice sú ich plné. Nájdete tam všetko – zahnívajúce zvyšky ovocia a potravín plávajú spolu s miliónmi plastových fliaš. Odpad blokuje kanály a spôsobuje povodne, pri ktorých pravidelne zahynú desiatky až stovky ľudí,“ povedal terénny pracovník združenia, Marcel Suško.

Druhou oblasťou bolo vzdelávanie vidieckych stavbárov, ktorí si svojpomocne opravovali svoje prístrešky. Od apríla do júla 2010 sme zorganizovali spolu 6 kurzov pre svojpomocných staviteľov z chudobných komunít, ktorým chýbali základné podmienky pre bývanie a stavebné vedomosti. Tréningy sa uskutočnili v dedinách v blízkosti Leogane – Lafferonay, Belle Vue, L‘ Cull Barbeau a v troch komunitách v departmente Petit Goave – Courdlenar, Gaston a Tapion.

Fotografie od terénnych pracovníkov združenia na Haiti:

picasa_albumid=5454780918912516977

Významným bol program zlepšenia hygieny, v rámci ktorého sa v komunitách Lafferonay a Belle Vue uskutočnili viaceré tréningy na podporu hygieny medzi miestnym obyvateľstvom. V súčasnosti sa ukončuje výstavba ekologických latrín pre najchudobnejších obyvateľov postihnutých dedín (30 v Lafferonay, 30 v Belle Vue).

Dostavbu latrín ako aj ďalší projekt združenia, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s americkou organizáciou All Hands Volunteers – nedávno dokončenú budovu 3-triednej školy v meste Leogane a výstavbu druhej školy – monitorovali počas svojej cesty v decembri 2010 predseda združenia Andrej Bán a šéfka sekcie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Marcela Ondeková.

Fotografie od All Hands Volunteers, škola plná života (január 2011):

picasa_albumid=5576865842573029169

Fotografie od Andreja Bána (december 2010):

picasa_albumid=5556042025501323857

Pre programy, aké zväčša realizuje združenie Človek v ohrození, je práca vo vidieckych komunitách perspektívnejšia vzhľadom na nižší počet príjemcov a možnosti prispôsobovať program stále sa meniacim podmienkam, ktoré sú pre post-humanitárne situácie bežné. V odľahlejších dedinách sa tiež často nachádza vysoký počet jednotlivcov a rodín, ktorí sa k humanitárnej pomoci zväčša nedostanú. Cieľom nášho programu bolo vyhľadať práve takýchto príjemcov a pomôcť im pri dlhodobej obnove ich komunít,“ povedala Marcela Ondeková, vedúca sekcie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce združenia.

 

Čítajte blogy od našich ľudí priamo z terénu. Pozrite si reportáž STV o práci našich ľudí na Haiti (31. máj 2010: „Slováci na Haiti“) a vypočujte rozhovor na Slovenskom rozhlase.

Tím Človeka v ohrození pravidelne navštevoval koordinačné stretnutia OSN – OCHA v Leogane a koordinoval svoje aktivity s inými medzinárodnými a miestnymi humanitárnymi organizáciami, aby sa zabránilo neefektívnemu, či duplicitnému, vynakladaniu finančných prostriedkov. Všetky aktivity združenia sa uskutočnili v spolupráci s miestnou komunitou, ktorá je zapojená aj do hodnotenia výsledkov činnosti programu.

Pomoc zrealizovaná v prvej fáze

Prvú časť pomoci vo výške 25 000 EUR (23 000 zo zbierky a 2 000 z Klubu darcov združenia) združenie odoslalo 19. januára medzinárodným partnerom Člověk v tísni (CZ)Concern (IRL), ktorí už vtedy mali v krajine svojich humanitárnych pracovníkov a začali s distribúciou urgentnej humanitárnej pomoci.

Na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti putovalo aj 2 000 EUR z fondu humanitárnej pomoci združenia, Klubu darcov, do ktorého môže na pravidelnej, mesačnej, báze prispievať každý s minimálnym príspevkom 2 EUR.

Dvojtýždňový monitorovací pobyt na Haiti absolvoval na prelome januára a februára vtedajší riaditeľ združenia Človek v ohrození, Ľuboš Hrivňák, ktorý sa pripojil k tímu medzinárodných partnerov pri poskytovaní humanitárnej pomoci obetiam zemetrasenia. Spolu s ním bol na Haiti aj Andrej Bán, predseda a zakladateľ združenia, ktorého do krajiny vyslal domovský týždenník .týždeň ako reportéra.

Pozrite si video od Andreja Bána na webe tyzden.sk.

Prvá časť výnosu zbierky bola použitá na zabezpečenie a úpravu pitnej vody pre ľudí, ktorí prišli o svoje príbytky dočasne žijúcich táboroch v Port-au-Prince. Okrem toho bol z výnosu zaslaného našim partnerom na Haiti spolufinancovaný nutričný program pre maloleté deti v Port-au-Prince.

Fotografie od Andreja Bána a Ľuboša Hrivňáka:

picasa_albumid=5432183847610640129

Všetkým darcom za ich príspevky a dôveru ďakujeme!

Ďalej ďakujeme za príspevky a podporu

Okrem priamej podpory zbierky SOS Haiti z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vo výške 10 000 EUR sa v rámci skupiny Slovak Telekom konala zamestnanecká zbierka, do ktorej sa zapojilo spolu 411 zamestnancov spoločností Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko s celkovým príspevkom 5 516,20 EUR.


SLK Elektro, s.r.o.

EEA, s.r.o.

Cirkev bratská, Bratislava

Stanica Žilina- Záriečie

www.mediaplanet.com

www.tabacka.sk

www.ska.sk

www.housemusic.sk

www.kamdomesta.sk

Obchodná akadémia Veľký Meder

ZŠ Za kasárňou Bratislava

Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice

Viac informácií o mechanizme DMS, cene DMS – darcovskej SMS správy a projektoch je k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk. DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service a všetci traja mobilní operátori.

Zbierka na podporu Haiti cez bankový účet je schválená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-233004-2009/20626. Zbierka na podporu Haiti prostredníctvom DMS bola schválená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-233004-2010/03268.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov v dôsledku humanitárnej katastrofy doma a vo svete.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie