Prejsť na hlávný obsah
15 okt 2015

Začíname pracovať na stratégii globálneho vzdelávania pre pedagogické fakulty

Keďže bola tento rok vzdelávacia výzva na predkladanie žiadostí o dotácie programu SAMRS otvorená aj pre VŠ pedagogických smerov, tak sme sa rozhodli využiť túto príležitosť na vytvorenie základov koncepčného a systematického prístupu pri začleňovaní globálnych tém do študijných programov VŠ pedagogických smerov.

foto ucitelia

Od októbra 2015 začíname pilotný projekt v spolupráci s viacerými pedagogickými fakultami na Slovensku, v rámci ktorého chceme vytvoriť stratégiu začlenenia globálneho vzdelávania do VŠ študijných programov pedagogických smerov. Táto stratégia bude vychádzať zo štúdie, ktorú zrealizujeme na úvod projektu a ktorá zadefinuje východiskový stav a poukáže na možnosti efektívnej spolupráce pri reflektovaní globálnych tém vo vzdelávaní budúcich pedagógov. Výsledky štúdie overíme aj priamo u študentov VŠ pedagogických smerov, prostredníctvom dvoch pilotných kurzov.

Projekt vznikol s finančnou podporou SlovakAid.

slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie