Prejsť na hlávný obsah
25 aug 2017

Z kancelárie do terénu: V komunitných centrách sme mali návštevu

Boli u nás dva týždne. Ako dobrovoľníci i ako ľudia, ktorí sa téme venujú v práci a chceli vidieť veci z blízka. Hovorili s komunitami, snažili sa porozumieť ľuďom, videli, aká je v skutočnosti situácia. A isté zažité stereotypy stratili. Naše komunitné centrá na východe Slovenska v auguste navštívili Gabriel Machlica z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Slavomír Hidaš z Ministerstva financií SR.

„Dôvod návštevy centra bol dvojaký. V súčasnosti OECD a Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií pripravujú analýzu s odporúčaniami pre politiky integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Chceli sme sa preto viac priblížiť práci v teréne a zistiť ako komunitné centrá a terénna práca fungujú,“ vysvetľuje Gabriel a podotýka, že cez spoločné aktivity a rozhovory s ľuďmi sa im tiež jednoduchšie chápu a vnímajú ich potreby.

Dodáva, že motivácia nebola len pracovná. Obaja sa tiež na pár dní stali našimi dobrovoľníkmi. „Veríme, že dobrovoľníckou prácou môžeme lepšie spoznať ľudí a porozumieť im, či už ide o ľudí žijúcich v segregovaných osadách alebo o pracovníkov komunitných centier,“ tvrdí Gabriel.

Ako člen nočnej hliadky v teréne

A čo všetko teda obaja absolvovali? Slavomír sa zameral na spoznávanie rómskej komunity v Kojaticiach. Hneď v prvý deň navštívil niekoľko rómskych rodín a dozvedal sa, čo ľudí najviac trápi. A v komunitnom centre, ktoré v Kojaticiach Človek v ohrození prevádzkuje, sa zase zapájal do rôznych aktivít. Pomáhal pri doučovaní, s deťmi vyrábal hodinky z papiera, maľoval stoličky či pracoval v komunitnej záhradke.

 

„Deti z nášho centra sa z jeho prítomnosti veľmi tešili, lebo sa im páčilo, ako sa so záujmom zapája do spoločných aktivít,“ hovorí Mária Lichvárová, vedúca komunitného centra v Kojaticiach.

Návšteva podľa jej slov znamenala pre centrum pomoc, no zároveň bola pre Gabriela a Slavomíra prospešná. „Hodnotím pozitívne, ak sa ľudia snažia získavať poznatky priamo z terénu, lebo mnohé informácie, s ktorými sa bežne pracuje ako s nespochybniteľnými, si tam môžu overiť u klientov, neziskových organizácií či u samosprávy,“ dodáva.

Gabriel sa zase dozvedal, aké boli začiatky komunitnej práce v Kojaticiach, stretol sa so starostom obce a spolu s nami navštívil i viaceré rómske komunity v Prešovskom kraji. V obci Svinia sa dokonca stal súčasťou dobrovoľnej občianskej hliadky, ktorá vykonávala nočnú službu v teréne.

Rôznorodosť väčšia, než si uvedomovali

„Počas dvoch týždňov sme prešli niekoľkými komunitnými centrami a rómskymi komunitami, ktoré žijú úplne segregovane alebo bývajú na okrajoch obcí. Ide o relatívne krátky čas, napriek tomu jedno z hlavných pozorovaní bola oveľa väčšia rôznorodosť, než sme si pred našou návštevou uvedomovali,“ hovorí Gabriel.

Vysvetľuje, že veľké rozdiely bolo vidieť nielen medzi  jednotlivými rómskymi komunitami, ale aj v rámci samotných komunít existovali obrovské rozdiely.  „Preto náš pobyt asi napomohol zbúrať určité zažité stereotypy a myšlienkové skratky, ktoré sme pred návštevou mali,“ dodáva.

Gabriel a Slavomír tvrdia, že by u nás radi zostali ešte dlhšie. „Aj keď len na krátko, podarilo sa nám tiež zapojiť do denných aktivít niektorých komunitných centier. Vďaka super pracovníkom pobyt v komunitných centrách prebehol veľmi rýchlo bez pocitu, že by sme tam zavadzali, či nepatrili,“ dodávajú.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie