Prejsť na hlávný obsah
24 jún 2020

Vzdelávanie musí pokračovať aj napriek pandémii

V našich komunitných centrách sme od začiatku pandémie hľadali spôsoby, ako naďalej pomáhať deťom so vzdelávaním. S uzavretím škôl sa situácia ešte skomplikovala, keďže mnohé deti z vylúčených komunít nemali šancu pripojiť sa k diaľkovej výučbe.

Naše neformálne vzdelávacie aktivity podporila aj Karpatská nadácia, prostredníctvom grantu Škola napriek korone, vďaka čomu sme mohli v Sveržove, Kojaticiach, Petrovanoch a Roškovciach pomôcť desiatkam detí.

Nakúpili sme napríklad spoločenské hry, ktoré u detí rozvíjajú rôzne schopnosti, ako napríklad čítanie s porozumením, matematické úkony či logické myslenie. V neposlednom rade podporujú aj trpezlivosť a zdravú súťaživosť a podporujú vzťahy a interakciu medzi rodičmi, deťmi a súrodencami.

Nakúpili sme tiež pevné podložky, ktorými sme mohli improvizačne nahradiť písacie stoly pre robenie si úloh v chudobných rodinách. Podložky poslúžili aj pri aktivitách s deťmi vo vonkajšom prostredí pred našimi komunitnými centrami.

Podobne poslúžili aj tabule s papiermi (flipcharty), ktoré nám v Roškovciach veľmi pomohli pri doučovaní v exteriéri.

Vzdelávanie je pre nás jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré s deťmi robíme. Vďaka vzdelaniu majú totiž šancu na lepší život.

Ďakujeme Karpatskej nadácii za pomoc a podporu.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie