Prejsť na hlávný obsah
31 okt 2012

Vytvorili sme online priestor pre globálne vzdelávanie.

vyucba1Vďaka nášmu novému projektu globálneho vzdelávania vznikol online priestor pre učiteľov a učiteľky, aby mali možnosť aktívne vyhľadávať, tvoriť a zdielať námety a aktivity globálneho vzdelávania.

Vytvorili sme interaktívnu webovú stránku www.globalnevzdelavanie.sk. Tá obsahuje metodické materiály k rôznym predmetom a aktivity na stiahnutie, ako aj interaktívne aplikácie (napr. diskusné fórum) pre učiteľov, odbornú a laickú verejnosť.

Po úspešných metodických príručkách pre predmety matematika, občianska náuka, geografia a výchova umením vytvoríme v rámci tohto projektu aj ďalšie metodické materiály a to k predmetom biológia a dejepis pre 5. až 9. ročník základných škôl.

Aj tu sa opierame o Národnú stratégiu globálneho vzdelávania pre roky 2012-2016, aby sme začlenili princípy a témy globálneho vzdelávania do štátnych vzdelávacích programov.

Projekt globálneho vzdelávania online zavŕšime záverečnou konferenciou, ktorá sa uskutoční vo februári 2014. Na konferencii predstavíme nielen metodické príručky pre predmety biológia a dejepis, ale aj kompletné výsledky projektu s najzaujímavejšími aktivitami a námetmi globálneho vzdelávania z vyučovacích pilotných hodín. 

E-mail: gv@clovekvohrozeni.sk


Projekt, ktorý trvá 18 mesiacov vznikol s finančnou podporou SlovakAid.
slovak aid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet