Prejsť na hlávný obsah
19 júl 2021

Vyššie vzdelanie dáva libanonskej mládeži možnosť viesť dôstojný život

Okrem poskytovania urgentnej humanitárnej pomoci v dôsledku prírodných či spoločenských katastrof, ako napríklad zhoršujúca sa utečenecká kríza a výbuch v Bejrúte, sa naša podpora v Libanone za posledné roky sústreďuje aj na lepší prístup k vzdelaniu a na trh práce. Cieľom je zlepšiť životné podmienky naviac zraniteľných obyvateľov Libanonu a utečencov a poskytnúť im do budúcna šancu na lepšie príležitosti. V súlade s touto ideou sme rozbehli aj náš najnovší projekt AEEE Youth – Access to Education, Employment and Enterpreneurship (v preklade prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a podnikaniu) pre zraniteľnú libanonskú a sýrsku mládež.

Kolegovia s našej partnerskej organizácie SEED počas príprav projektu

Zameriavame sa na prístup k vyššiemu vzdelaniu pre najviac zraniteľnú časť libanonskej a utečeneckej populácie, predovšetkým v oblasti Tripolisu, ktorý je na jednej strane druhou najväčšou metropolou krajiny, ale zároveň aj jedným z najchudobnejších libanonských regiónov. Viac než polovica lokálnej populácie žije v dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a zhoršujúcej sa politickej situácie pod hranicou chudoby.

Vyšší vzdelávací systém v Libanone značne ovplyvnili všetky zmienené negatívne faktory v krajine a momentálna situácia je taká, že len 6% sýrskej populácie v Libanone vo veku od 18 do 30 rokov študuje na vysokej škole, zatiaľ čo pred krízou to bolo 26%.

Vyššie vzdelanie je cestou k lepšej budúcnosti.

Nazih Fino, projektový manažér našej partnerskej organizácie SEED

V priebehu nasledujúcich desiatich mesiacov, od júla 2021 až do apríla 2022 spolu s našou miestnou partnerskou organizáciou SEED rozbehneme rôznorodé aktivity, ktoré pokryjú špecifické potreby študentov na ceste k vyššiemu vzdelaniu a umožnia im lepšie sa pripraviť na vstup na libanonský pracovný trh a do podnikateľského sektora.

Vďaka Skutočnému darčeku tiež zadovážime potrebné zariadenie, ako stoličky, stoly a lavice do vzdelávacieho centra SEEDu v Tripolise. Využívať ho budú študenti nielen tohto, ale aj ďalších vzdelávacích programov.

Pokračovať vo vzdelávaní alebo rozbehnúť svoj biznis – oboje je cesta k lepšej budúcnosti

Náš tím poskytne technickú ale aj praktickú podporu študentom končiacich ročníkov (v Libanone ide o 12. ročník), aby si mohli dokončiť stredoškolské vzdelanie a lepšie sa pripraviť na ďalšie štúdium, či už na univerzite alebo technickej vysokej škole.

170 stredoškolákov získa:

Zároveň sa náš tím zameria aj na podporu vysokoškolských študentov a budovanie ich podnikateľských zručností, aby mohli rozbehnúť svoj vlastný biznis, na poskytnutie potrebného vedenia, pracovných a stážových príležitostí, či prístup do miestnych, ale aj medzinárodných online pracovných sietí.

375 vysokoškolákov získa:

Tento projekt je súčasťou koordinovaného úsilia, podporeného Európskou úniou, o boj s rastúcou chudobou a nezamestnanosťou, keďže situácia v Libanone sa nezlepšuje a mnoho ľudí uviazlo v prehlbujúcej sa chudobe.

Veríme, že takáto podpora dokáže priniesť libanonskej a utečeneckej mládeži šance na lepšiu budúcnosť.

Viac informácii o HOPES-LEB Project, EU Madad Fund a EU získate tu: http://www.hopes-madad.org/ a tu: https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en 

Tento projekt podporili:  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet