Prejsť na hlávný obsah
19 feb 2014

Vítkovciam pomáhame aj naďalej

Vitkovce1Vďaka pomoci slovenskej verejnosti sme vyzbierali v období od júna do októbra 2013 na protipovodňové opatrenia v obci Vítkovce 2806,65 eur, ktoré nadácia VÚB zdvojnásobila. Teraz obci môžeme pomôcť sumou 5613,30 eur.

Spolu s vodohospodárskym podnikom v Košiciach a dvomi odborníkmi na protipovodňové opatrenia pánom Kravčíkom a pánom Vaľom hľadáme najoptimálnejšie dlhodobé riešenie nielen pre obec ale aj prírodu.

Z aktívnej komunikácie nevynecháme ani okolité obce nachádzajúce sa v povodí Lodiny ako aj lesníkov a poľnohospodárov, ktorý vykonávajú svoje aktivity v okolí obce.

Vitkovce2
Debata s pánom Mikšíkom zo SVP,š.p., pánom
Vaľom…

Vitkovce3
…pánom starostom Olejníkom a pánom 
Kravčíkom.

Situácia vo Vítkovciach:
Vítkovce sú malá upravená dedinka na východnom Slovensku, ktorá nemá financií nazvyš. Od roku 2010, kedy bola celá obec zatopená miestnym potokom Lodina, sa neustále trápi s odstraňovaním škôd. Lodina však aj naďalej každoročne ohrozuje základnú školu, škôlku, obecný úrad, či prameň pitnej vody. Potok ohrozuje aj studne v domácnostiach. Pozrite si zábery z terénu a náš príbeh.

V období od júna do októbra 2013 ste prispievali do verejnej zbierky, aby ste nám pomohli zmenšiť riziko záplav v obci Vítkovce.
S Vítkovcami sme spolupracovali aj v roku 2010, kedy sme obci pomáhali po obrovských povodniach opravovať školu. Opravovali ju naši dobrovoľníci a z verejnej zbierky SOS Povodne sme vyčlenili na sanáciu 40 000 eur.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie