Prejsť na hlávný obsah
12 apr 2018

Vďaka projektu Hodina deťom si “nové povolanie” vyskúšalo vyše 70 detí z marginalizovaných komunít.

Zobrať do ruky kladivo a kuť horúce železo, naučiť sa piecť cukrovinky, či vidieť, ako sa upravuje účes a strihajú vlasy. Vďaka projektu Hodina deťom sa od júla minulého roku do marca tohto roku mohli najmä rómske deti a mládež v piatich komunitných centrách Človeka v ohrození zoznámiť s povolaniami, o ktorých mnohé ani netušili, že existujú. Projekt mnohé z nich inšpiroval pokračovať v štúdiu na odbornej škole.

Zoznámiť mladých ľudí z marginalizovaných komunít s rôznymi povolaniami, zintenzívniť stretnutia s mládežníkmi v rámci kariérneho poradenstva, ale tiež vytvoriť akýsi kľúčový dokument pre kariérne poradenstvo do budúcnosti. Také boli ciele projektu, ktorého sa mladí ľudia z komunitných centier Človeka v ohrození mohli zúčastniť od júla 2017 do marca 2018 vďaka Hodine deťom Nadácie pre deti Slovenska. Desiatky detí sa tak mohli stretnúť s rôznymi remeselníkmi, robotníkmi či zamestnancami v oblasti služieb a inšpirovať sa, čo po skončení strednej školy.

  

“Bol to jeden z najlepších projektov,” myslí si odborná pracovníčka komunitného centra v Roškovciach Paula Oravcová. “Ako všetci vieme, rómske deti nemajú takú rozvinutú predstavivosť ako deti z majority, takže návštevy rôznych zamestnávateľov, remeselníkov a potencionálnych škôl, ktoré môžu ukončiť, bol pre ne veľký zážitok. Prácu si vyskúšali nielen vizuálne, ale aj všetkými zmyslami, ktoré sú obvykle nedostatočne zapojené. Dievčatám sme rozposlali prihlášky na SŠI v Levoči, na 5-ročný odbor, ktorý bude ukončený maturitou, konkrétne sociálno-výchovný pracovník, čo sa v Roškovciach uplatní,” dodáva. Pätnásťročná Milada sa práve vďaka projektu chce v budúcnosti zamestnať vo “svojom” komunitnom centre v Roškovciach.

Stretnutia s remeselníkmi zažili mladí ľudia v rámci aktivity Spoznávanie povolaní. “Išlo o to, aby mládež spoznala konkrétnu osobu, ktorá sa živí konkrétnym remeslom a dokáže o tom niečo porozprávať, prípadne priamo ukázať. Mohlo ísť o návštevu na pracovisku, alebo pracovisko sme vytvorili v komunitnom centre,” hovorí o projekte Iva Grejtáková, metodička Programov sociálnej integrácie z Človeka v ohrození.

“Mladí si uvedomili, že keď chcú niečo dosiahnuť, musia preto niečo urobiť. Projekt motivoval štyroch mladých ľudí, aby pokračovali v ďalšom vzdelávaní a podali  si  prihlášky na stredné školy, čo vnímam ako obrovský úspech, nakoľko v minulosti skončil prvý žiak odborné učilište v odbore murár. Väčšina z komunity má u nás v Kojaticiach ukončenú iba povinnú školskú dochádzku,” hovorí odborná garantka komunitného centra Mária Lichvárová.

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť aj unikátny dokument – akúsi metodiku pre kariérne poradenstvo, ktorá bude online dostupná na stránke organizácie Človek v ohrození. Metodika bude slúžiť jednak ako pomôcka v komunitných centrách Človeka v ohrození, no môže byť inšpiráciou aj pre odbornú verejnosť ako túto službu spustiť, na čo nezabudnúť, na čo sa zamerať. Jej súčasťou sú aj príklady skupinových aktivít, ktoré môžu sociálni pracovníci využiť v rámci práce na základnej, strednej škole alebo v komunitnom centre.

Tags: , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie