Prejsť na hlávný obsah
31 máj 2019

Aktívni obyvatelia a fungujúce samosprávy nie sú vôbec samozrejmosťou

Posilnenie občianskej spoločnosti, podpora demokracie a aktivizácia obyvateľov je náročná úloha. V moldavskej autonómnej oblasti Gagauzsko sme sa o to spolu s regionálnym partnerom ProEuropa pokúsili. Ako to dopadlo?

Založenie klientskych centier, posilnenie transparentnosti vybraných samospráv, či motivácia mladých, aby neodchádzali z regiónu a začali sa podieľať na jeho budúcnosti. Aj to boli ciele nášho projektu v Moldavsku.

Za viac ako rok sa nám podarilo uspieť v každej z týchto oblastí.

Všetko pod jednou strechou

V mestách Komrat a Ceadir-Lunga sme zriadili klientske centrá, ktoré sú na Slovensku už niekoľko rokov samozrejmosťou. V tejto oblasti však boli prvé svojho druhu. Klientske centrá sú pritom dôležité pre lepšie poskytovanie služieb občanom.

Seniori a ľudia so zdravotným postihnutím sa už nebudú musieť presúvať z jednej strany mesta na druhé, aby si vybavili jeden preukaz. Všetky úradné služby už môžu nájsť pod jednou strechou. Za viac ako rok sme vyškolili pracovníkov klientskych centier, aby vedeli lepšie komunikovať s obyvateľmi a mohli im efektívnejšie pomôcť.

Moldavsko
Seniori a ľudia so zdravotným postihnutím sa už nebudú musieť presúvať z jednej strany mesta na druhé kvôli jednému tlačivu.

Pár týždňov po slávnostnom otvorení centier sme pri monitoringu zistili, že samosprávy sú s ich fungovaním veľmi spokojné. Okrem ľahšieho prístupu pre obyvateľov sa zefektívnila aj práca zamestnancov, keďže sa pre styk s občanmi zriadilo špeciálne oddelenie. Ostatní zamestnanci sa tak môžu nerušene venovať svojim povinnostiam.

Nové nástroje pre prehľadnejšie fungovanie

V marci tohto roka sme tiež spustili webové portály, ktoré by mali napomôcť transparentnejšiemu fungovaniu troch samospráv. Ceadir-Lunga, Copceac a Vulcanesti pomocou nových webstránok umožnili svojim obyvateľom priamy prístup k všetkým aktualitám a dôležitým informáciám.

Zamestnanci boli vyškolení, aby vedeli ako na portály pridávať relevantný obsah. Na jednom virtuálnom mieste tak občania môžu nájsť rozhodnutia starostu, uznesenia zastupiteľstiev, informácie o miestnom rozpočte, poplatkoch, verejných obstarávaniach či projektoch.

Okrem toho môžu obyvatelia aj priamo kontaktovať samosprávy. To, čo si predtým vyžadovalo zložité postupy, sa teraz dá zrealizovať na jednej webovej stránke. Veľmi ľahko sa tiež vedia dostať k rôznym dokumentom, ktoré boli doteraz zverejňované v časti „Aktuality“, kde bolo náročné si vyhľadať ten správny.

Moldavsko
Portály by mali pomôcť transparentnejšiemu fungovaniu troch samospráv.

Dôležitou súčasťou tejto iniciatívy bola aj informačná kampaň, v ktorej sa viac ako 4000 ľudí dozvedelo o týchto nových nástrojoch. Vďaka kampani začali mať aj väčší záujem o verejné dianie v ich samosprávach.

Chcela som odísť, ale zostanem

Okrem samospráv a širokej verejnosti sme sa v projekte sústreďovali aj na mladých ľudí, ktorí sú pre budúci vývoj tohto regiónu kľúčoví. Veľa mladých ľudí chce z Moldavska odísť, keďže snívajú o lepších príležitostiach. Našou snahou však bolo motivovať mladých v Gagauzsku, aby sa zapájali do verejného diania a stali sa súčasťou pokroku ich regiónu.

Podporili sme preto vznik niekoľkých mimovládnych organizácií, ktoré vymysleli a realizovali mladí. Našim cieľom bolo vytvoriť aspoň dve, ktoré by fungovali aj po skončení projektu. Nakoniec sa nám podarilo podporiť vznik troch organizácií, ktoré sú dodnes aktívne. Každá z nich sa pritom snažila vyriešiť nejaký problém vo svojej komunite.

V mestách Ceadir-Lunga, Vulcanesti a Avdarma tak vznikli inovatívne zoskupenia, ktoré sa sústreďovali na rozvoj podnikateľských a IT zručností mladých, miestneho turistického ruchu, ale tiež na posilnenie rodovej rovnosti a odstránenie stereotypov. Všetky organizácie boli podporené mikrograntami zo zdrojov SlovakAid a ich členovia v rámci projektu navštívili aj Slovensko, aby načerpali nové vedomosti od našich odborníkov.

Moldavsko
Mladí z Gagauzska navštívili aj Slovensko, aby získali vedomosti od našich odborníkov z neziskového sektora.

Každá z týchto organizácií po skončení projektu z vlastnej iniciatívy získala aspoň jeden grant, vďaka ktorým môžu pokračovať vo svojich aktivitách. Dôležité pritom je, že sa nám podarilo zvýšiť záujem mladých o súčasnosť aj budúcnosť ich regiónov.

Vo vidieckych oblastiach Gagauzska, ktoré boli charakteristické nízkym počtom aktívnych neziskových organizácií, sa nám podarilo zvýšiť občiansky aktivizmus. V novembri 2018 dokonca získali dve z týchto organizácií aj ocenenie za aktívnosť a prínos pre ich komunity.

„Pôvodne som chcela z Moldavska odísť, ale teraz chcem zostať a niečo zmeniť,“ povedala nám jedna z mladých účastníčok nášho projektu.
Rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj celých regiónov, je dlhodobý a komplikovaný proces. Veríme však, že aj takéto aktivity mu môžu pomôcť a tešíme sa, že sme v Moldavsku len za niečo viac ako rok mohli vidieť jasné pokroky.

Človek v ohrození dlhodobo realizuje projekty výmeny skúseností v transformačných krajinách v oblasti efektívneho výkonu samospráv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie, transparentnosti a kapacít občianskej spoločnosti. Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Tags: , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet