Prejsť na hlávný obsah
16 nov 2018

V moldavskom Gagauzsku pokračujeme v zlepšovaní poskytovania služieb občanom

Klientske centrá môžu byť pre ľudí nečakaným prínosom. Na jednom mieste umožňujú prístup k najrôznejším službám, od prihlasovania vozidiel, cez vybavenie dokladov, až po overovanie podpisov. Na Slovensku už fungujú vo viacerých mestách a čoskoro budú uľahčovať život občanov aj v autonómnej moldavskej oblasti Gaugazsko.

Po júlovej návšteve piatich slovenských klientskych centier pokračujú zástupcovia dvoch gaugazských miest v prípravách na zriadenie vlastných klientskych centier. Tie by mali vzniknúť v hlavnom meste oblasti Komrat a v druhom najväčšom meste Ceadir-Lunga.

V oboch mestách je práve teraz v plnom prúde hľadanie a evaluácia konkrétnych priestorov pre klientske centrá. Za asistencie tímu Človeka v ohrození a partnerskej organizácie ProEuropa sa vyhotovujú návrhy zariadení a potrebnej technickej podpory centier a prebiehajú tiež aktívne tréningy a školenia budúceho tímu zamestnancov.

Evaluácia priestorov v meste Ceadir-Lunga, v septembri 2018.

Nášmu tímu sa v októbri podarilo nadviazať spoluprácu s ďalším donorom – Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID). Spolu s ňou zorganizovali tréning na tému fungovania klientskych centier, kde sa účastníci dozvedeli ako nastaviť organizačnú štruktúru centier, ako ich zriadenie komunikovať širšej verejnosti či ako efektívne optimalizovať služby pre občanov.

Skúsenosti od susedov

V rámci nadviazania na návštevu klientskych centier na Slovensku, sa koordinátorom Človeka v ohrození podarilo zorganizovať návštevu klientskeho centra v susednom meste Taraclia. Centrum úspešne poskytuje služby občanom od roku 2015, kedy bolo založené za finančnej a technickej podpory USAID.

Účelom návštevy bolo ukázať zástupcom gagauzských miest Komrat a Ceadir-Lunga príklad úspešného fungovania klientskeho centra priamo v Moldavsku. Účastníci sa od zamestnancov centra dozvedeli, aké ťažkosti sprevádzajú zriadenie aj chod klientskych centier a ako im efektívne predchádzať alebo ich riešiť.

Tréning v spolupráci s USAID, október 2018.

Tréning v spolupráci s USAID, október 2018.

Otvorenie klientskych centier je naplánované na január budúceho roka. Človek v ohrození bude dovtedy mestám Komrat a Ceadir-Lunga spolu s partnerskou organizáciou ProEuropa poskytovať ďalšie tréningy a konzultácie, vrátane zdieľania skúseností slovenského experta.

Návšteva existujúceho klientskeho centra v moldavskom meste Taraclia, október 2018.

Človek v ohrození dlhodobo realizuje projekty výmeny skúseností v transformačných krajinách v oblasti efektívneho výkonu samospráv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom posilňovania inštitúcií lokálnej demokracie, transparentnosti a kapacít občianskej spoločnosti. Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie