Prejsť na hlávný obsah
15 feb 2014
V kategóriach

V Barme podporujeme práva farmárov a etnickú menšinu Palaung

Barma3V Barme podporujeme v spolupráci s českou organizáciou Člověk v tísni vznikajúce občianske iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na podporu ľudských práv, advokačné aktivity v prospech menšín a marginalizovaných skupín.

Aktuálne sme sa rozhodli podporiť dva advokačné projekty.

Prvým z nich je Petícia za prepustenie väznených farmárov a aktivistov. Zámerom je zastavenie zatýkania, väznenia alebo zastrašovania miestnych farmárov a aktivistov, ktorí advokujú v prospech práv farmárov prostredníctvom petície.

Zaberanie pôdy farmárov z dôvodov rozširujúcej sa industriálnej a urbánnej Barma1výstavby prebieha najmä v okrskoch v okolí veľkých miest – Yangon a Mandalay. Farmári a aktivisti sa snažia dosiahnuť kompenzáciu za zabratú pôdu rôznym spôsobom, ako sú pochody v uliciach a verejné mítingy. Štátne inštitúcie však často zatýkajú lídrov týchto protestov.  

Únia farmárov, ktorá realizuje projekt, petíciu s tisíckami podpisov od verejnosti bude adresovať vláde, parlamentu a prezidentovi so žiadosťou prepustenia uväznených farmárov a aktivistov.

Druhým projektom, ktorý sme podporili je Zvýšenie vymožiteľnosti práva v boji s drogovou závislosťou. Projekt zastrešuje organizácia Ta´ang Youth Association.
V Šánskom štáte, kde žije etnická menšina Palaung (Ta ´ang),  je drogová závislosť veľkým a pretrvávajúcim sociálnym problémom. Ovplyvňuje až 90 % obyvateľstva , mnohí z nich umierajú. 

Ta ´ang Youth Association  vypracuje správu s piatimi prípadovými štúdiami a svedectvami o úmrtiach príslušníkov etnickej menšiny Palaung v dôsledku drog. Správu odovzdajú lokálnym autoritám v 9 okrskoch, všetkým zástupcom Ta´ang Party.  Cieľom je, aby presadzovali v parlamente navrhované riešenia kontrolovania výroby a distribúcie drog.

Projekt sa realizuje s podporou Programu SlovakAid.

slovakAid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet