Prejsť na hlávný obsah
07 apr 2017
V kategóriach

V Amsterdame sme diskutovali o našich záväzkoch voči klíme

Bankári, úradníci a mimovládne organizácie z rôznych kontinentov si spolu sadli za jeden stôl, aby diskutovali o napĺňaní záväzkov voči klíme. V dňoch 6. a 7. apríla 2017 sa totiž v Amsterdame uskutočnil medzinárodný seminár pod názvom Towards Paris proof export credit support, ktorého sa zúčastnil aj Človek v ohrození. 

„Diskutovali sme o tom, ako dať do súladu podporu exportných úverových agentúr s parížskym dohovorom o klimatických záväzkoch tak, aby sa nepodporovali projekty s fosílnymi palivami,“  vysvetľuje Dana Mareková z Človeka v ohrození.

Podotýka, že napríklad holandská úverová agentúra Atradius stále poskytuje úvery, ktorými podporuje uhoľné projekty. Podľa holandskej neziskovej organizácie BothEnds je podiel takýchto úverov až 70-percentný. Predstavitelia Atradiusu však na seminár neprišli.

Rafaela Nicola z brazílskej mimovládnej organizácie Forum Suape roky chráni práva a záujmy rybárskych komunít v okolí mesta Ipojuca v brazílskom štáte Pernambuco. Život regiónu sa tam drasticky zmenil realizáciou masívneho obchodného prístavu napojeného na rafinériu, ktorý tam umožnila práve holandská exportná agentúra.

„Popri tom, ako sledujete spravodlivosť pri prechode na citlivejšiu ekonomiku vo vašich krajinách, sledujte, prosím, aj dopady necitlivých projektov na zdravie a životy v iných častiach sveta,“ pripomínala Nicola. V Suape bolo vysťahovaných 17 000 rodín, niektoré za dramatických okolností miestnou “milíciou”, ktorá porušovala ich práva a úplne zničila ich živobytie.

Holandské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že spravodlivý a citlivý prechod na ekonomiku, ktorá nie je postavená na fosílnych palivách, sa výrazne týka zamestnanosti v našich krajinách.  „Aj na Slovensku je dôležité stimulovať a rozvíjať ekologicky šetrný biznis, ktorý má nahradiť ten zastaraný,“ dodáva Mareková.

U slovenskej Eximbanky

Zástupkyňu Človeka v ohrození Danu Marekovú prijal tento týždeň tiež prijal generálny riaditeľ slovenskej Eximbanky Dušan Keketi spolu s riaditeľkou útvaru medzinárodných vzťahov Silviou Gavorníkovou a ďalšími predstaviteľmi manažmentu.

Človek v ohrození totiž nedávno upozornil na to, že Slovensko môže opravou elektrárne Felton na Kube ohroziť životné prostredie aj zdravie miestnych. Na rekonštrukcii sa s Kubou už dohodlo naše ministerstvo financií.

Keketi na stretnutí pripomenul, že  oprava bloku v elektrárni Felton je podmienkou k tomu, aby sa slovenský biznis mohol uchádzať o projekty postavené na obnoviteľných zdrojoch energie.

Čítajte aj: Kuba. Cieľová destinácia našich emisií

Tepelná elektráreň Felton je jedna z najväčších elektrární na východe Kuby s výkonom 500 megawattov a takmer 800 zamestnancami.

S kubánskou stranou podpísal 24. marca 2017 minister financií Peter Kažimír dva dokumenty. Prvým je ponuka financovania projektu, ďalším zas zmluva o oprave a modernizácii elektrárne, ktorú by mali realizovať slovenskí dodávatelia. Oprava by mala stáť približne 50 miliónov eur.

Človek v ohrození v spolupráci s kolegami z rakúskeho Finance and Trade Watch momentálne zostavuje komparatívnu publikáciu o exportných agentúrach v našej časti sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie