Prejsť na hlávný obsah
27 mar 2008

Útulok pre drogovo závislých chlapcov z ulice (2008)

Z výnosu z 2% z dane bolo na účet Organizácie Mukuru Slum Development Program v Nairobi poukázaných 177.840 SK ako príspevok na pomoc deťom ulice v slame Mukuru. Z uvedených prostriedkov bola financovaná  výstavba prechodného útulku tzv. half way house pre deti a mládež bez prístrešia, liečiace sa z drogovej závislosti. Pre mnohé z nich je takáto pomoc jedinou šancou, ako sa dostať z ulice a z bludného kruhu závislosti.

Útulok má kapacitu 24 detí, resp. mladých ľudí, ktorí tu v priebehu 6 mesiacov nájdu prístrešie, stravu, psychologické a sociálne poradenstvo a podporné sedenia pri odvykacej liečbe. V priebehu jedného roka sa v útulku vystrieda 48 detí. Tí, ktorí úspešne absolvujú odvykaciu liečbu a rehabilitáciu, sú za pomoci sociálnych pracovníkov umiestnení v školách a do rekvalifikačných  kurzov.

Z výnosu z 2% z dane bola realizovaná stavba útulku, stavba kuchyne, inštalácia oplotenia, brány a stanovišťa pre bezpečnostnú službu, stavba toaliet, zavedenie  inžinierskych sietí, vody a elektriny a výstavba dvoch osobitných izieb pre sociálnych pracovníkov útulku.

 

Half way house

 

 

Budúci obyvatelia útulku. Momentálne bývaju pri skládke odpadu pri rieke.

 

Organizácia Mukuru Slum Sports Association sa okrem iných aktivít snaží pomáhať deťom ulice („streetboys“), ktoré sa nevedia zapojiť do jej aktivít v dôsledku silnej závislosti na drogách. Každý piatok sa v priestoroch organizácie koná terapia a spoločné stretnutie streetboyov. Lákadlom pre nich zo začiatku nebýva snaha prestať s drogami, ale strava poskytovaná bezplatne. Momenty, kedy sa deti z ulice zastavia, aby sa najedli využívajú sociálni pracovníci (vo viacerých prípadoch sú to tiež ľudia, ktorí vyrastali v slame Mukuru) na to, aby s nimi nadviazali kontakt a mohli s nimi ďalej pracovať na ceste  k liečbe drogovej závislosti. Najväčším nebezpečenstvom pre chlapcov je fetovanie lepidla. Táto droga je pomerne ľahko dostupná a čo je dôležitejšie, necítia po nej hlad.

Gilbert Okumu, riaditeľ organizácie, vidí veľké riziko práve vo fetovaní lepidla a tak spolu so sociálnymi pracovníkmi chodí priamo za týmito streetboymi a snaží sa ich prilákať do tzv. domu na polceste („half way house“). V areáli half way house sa nachádzajú splachovacie záchody a sprchy s tečúcou vodou. Zámerom je naučiť chlapcov základným hygienickým návykom a používaniu týchto zariadení. Okrem toho majú k dispozícii kompletne vybavenú kuchyňu a plánuje sa aj založenie záhrady, kde budú chlapci pestovať obilniny a zeleninu pre potreby stravovania. Počas liečby sa musia chlapci naučiť variť, upratovať, starať sa o záhradu, ale čo je najdôležitejšie, naučiť sa rešpektovať pravidlá. Budíček budú mať chlapci každé ráno od šiestej a rozdelia sa do skupiniek podľa toho, aká služba im v ten deň pripadne. Televízor budú mať tiež k dispozícii a počas obedňajšej prestávky budú pustené správy, aby získali prehľad o spoločenskom a politickom dianí doma i v zahraničí. Večer a v nedeľu poobede bude vyhradený čas, kedy budú môcť pozerať, čo sa sami rozhodnú.

Koncom marca sa obdobie dažďov prejavilo v plnej sile a niekoľko dní lial iba hustý dážť. Chlapci z ulice si preto našli útočisko pri rieke Ngong, ktorá svojou znečistenosťou pripomína skôr stoku a nie rieku. Ponad kríky si natiahli polyetylénové vrecia, aby sa takto chránili pred dažďom. Výhodou je, že ich polícia na tomto mieste nemôže zatknúť za neoprávnené osídľovanie. Pozemok pri rieke totiž nepatrí nikomu. Ak by ich však polícia chcela zatknúť za „lenivosť“ (za ktorú sa zaplatí pokuta 1000 Ksh, čo je o niečo viac ako 300 korún, alebo dostanú mesiac väzenia), môžu utiecť do rieky, kam by policajti určite za nimi nevkročili. Polovicou úspechu na ceste za normálnym životom je fakt, že samotní „streetboyi“ majú záujem o zbavenie sa svojej závislosti, a už pýtajú kedy budú môcť nastúpiť na liečbu. S chlapcami, ktorí úspešne absolvujú liečbu, bude organizácia pracovať aj naďalej. M.U.S.A. a ich partnerské organizácie už viacero rokov poskytujú deťom z Mukuru slamu viacero možností ako sa vzdelávať, alebo získavať zručnosti v tréningových centrách a umeleckých workshopoch, ale aj ako aktívne tráviť voľný čas, napr. na futbalových tréningoch. Úspešní absolventi programu majú veľkú šancu stať sa pracujúcimi a samostatnými mladými ľuďmi, ich vôľa prestať s drogami je prvým krokom k tomuto úspechu.

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie