Prejsť na hlávný obsah
06 jún 2011

Upresňujeme informácie o sľúbenej pomoci pre obyvateľov obce Nižná Myšľa

Humanitárne organizácie upresňujú informácie o sľúbenej pomoci pre obyvateľov obce Nižná Myšľa

Organizácie Človek v ohrození, Člověk v tísni – Slovensko, Slovenská katolícka charita a Konferencia biskupov Slovenska upresňujú informácie ohľadom finančnej pomoci obyvateľom Nižnej Myšle, zverejnených v tlačovej správe Úradu vlády SR, ktoré prevzala TASR a slovenské denníky. Spomínané humanitárne organizácie nikdy nesľúbili finančnú pomoc vo výške 25 000 eur pre obyvateľov Nižnej Myšle, ktorí prišli o domy v dôsledku zosuvov pôdy v júni minulého roka.

V metodike spoločného memoranda ustanovili spolupracujúce organizácie strop finančnej výpomoci vo výške 20 000 eur. Limit príspevku pre rodiny, ktoré prišli o bývanie, bol stanovený vzhľadom na rozsah škôd a na výnosy zo všetkých verejných zbierok na Slovensku tak, aby bola zachovaná aspoň relatívna spravodlivosť pri výpomociach, keďže nebolo možné nahradiť domácnostiam škody v plnej miere. V rámci celého Slovenska boli škody vlaňajších záplav vyčíslené na približne 600 miliónov eur, kým výnos zo zbierok dosiahol výšku len 3 milióny eur. „Rodinám z Nižnej Myšle, ktoré prišli o bývanie, sme príspevok, ktorý už dostali od iných nadácií a vyhlasovateľov verejných zbierok, dorovnali do sumy 20 000 eur,“ povedala Miroslava Hapalová, riaditeľka organizácie Člověk v tísni – Slovensko.

Všetci vyhlasovatelia verejných zbierok zároveň zdieľali spoločnú databázu príjemcov pomoci. „Cieľom bolo zamedzenie duplicity príspevkov, kedy by jedna domácnosť vďaka zvýšenému mediálnemu záujmu mohla dostať rádovo vyššiu výpomoc ako iná, rovnako poškodená rodina v inej obci,“ dodala Hapalová. Pri prideľovaní finančných prostriedkov štyrmi partnerskými organizáciami boli teda zohľadňované všetky ostatné príspevky, ktoré daná domácnosť už dostala od iných organizácií a firiem. Vzhľadom na nízky objem prostriedkov v porovnaní s rozsahom škôd sa pri prideľovaní výpomoci prihliadalo aj na výšku poistky danej domácnosti. Pokiaľ poistné plnenie presiahlo 40 000 eur, výpomoc už nebola realizovaná.

Spoločný postup štyroch humanitárnych organizácií bol zároveň založený na dohode o regionálnom rozdelení obci v rámci Slovenska. V obci Nižná Myšľa realizovala konkrétnu finančnú výpomoc Slovenská katolícka charita. Okrem nej však do obce prúdili príspevky od Nadácie TV JOJ, televízie TA3, denníka Pravda, Nadácie Orange, Slovenského červeného kríža a ďalších. „Slovenská katolícka charita prerozdelila celkovo šesťdesiatim rodinám v obci Nižná Myšľa financie vo výške 205 776 eur, pričom rodinám postihnutým zosuvmi pôdy z toho išlo 170 626 eur. Sedemnástim rodinám, ktoré prišli o bývanie v dôsledku zosuvov, boli pridelené príspevky od 2 000 do 14 925 eur v závislosti od poistného plnenia, finančnej siruácie rodiny a výšky pomoci, ktorú dostali od iných vyhlasovateľov zbierok,“ upresnil Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej Katolíckej Charity.

Andrej Bán, predseda správnej rady OZ Človek v ohrození dodáva:„Celková výška finančnej výpomoci pre rodiny v Nižnej Myšli by mala nakoniec dosiahnuť viac než v iných podobne postihnutých obciach ako napríklad Kapušany, pretože okrem príspevku z verejných zbierok dostane každá domácnosť 13 000 eur z rezervy premiérky Slovenskej republiky. “

Humanitárne organizácie, signatári memoranda o spolupráci, si uvedomujú obtiažnu situáciu mnohých obyvateľov obce Nižná Myšla a budú preto koncom júna iniciovať stretnutie v obci s cieľom dohodnúť ďalšie možnosti pri vysporiadavaní pozemkov a riešenia individuálneho bývania ľudí, ktorí pri minuloročných zosuvoch prišli o svoje domovy.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie