Prejsť na hlávný obsah
03 mar 2020

Tréningy v Moldavsku: Motivovalo ma to nevzdávať sa

Čo je dôležité pre vybudovanie vlastnej neziskovej organizácie? Ako začať? Ako sa vyrovnať s problémami a ako porozumieť legislatíve?

Aj toto sú otázky, ktoré zaujímajú mladých ľudí v Moldavsku, a s ktorými potrebujú pomôcť. V gagauzskom Komrate sme preto s lídrami mládežníckych neziskových organizácií počas dvojdňových tréningov rozoberali strategické plánovanie, či nastavenie štruktúry neziskovej organizácie. Od etického kódexu, cez ľudské zdroje až po finančný manažment – tréningy pokryli všetky dôležité aspekty fungovania organizácie.

Dôležitá je stratégia

V druhej polovici januára sme pre mladých lídrov neziskových organizácií zrealizovali v Komrate dva dvojdňové tréningy, ktoré viedla riaditeľka organizácie Človek v ohrození, Andrea Najvirtová. Začiatkom februára potom absolvovali ďalší tréning, pod vedením miestnej expertky na organizačný rozvoj mimovládnych organizácií Silvie Strelciuc.

Stretnutia mladým pomohli nájsť odpovede na dôležité otázky, aby mohli posilniť organizačný rozvoj svojich mimovládnych organizácií.

„Lídri mládežníckych neziskových organizácií sa zamerali na strategické plánovanie. Šlo o nastavenie cieľov,  alebo o strategické rozhodovanie sa pri príprave projektových žiadostí.“ Hovorí koordinátorka projektu Eva Lacíková. Účastníci sa zaoberali aj témou nastavenia organizačnej štruktúry, k čomu im Andrea Najvirtová sprostredkovala slovenské skúsenosti.

Účastníci tréningov sa okrem strategických postupov učili aj spolupracovať.

Každého z tréningov sa zúčastnilo viac ako 15 účastníkov. Tí si na prvých dvoch so záujmom vypočuli slovenské skúsenosti z tejto oblasti a na poslednom tréningu s miestnou expertkou prebrali lokálne špecifiká, ako platné moldavské zákony pre neziskové organizácie, či spoluprácu s miestnou samosprávou.

Skúsenosti a spolupráca

Mladí ľudia mali o preberané témy veľký záujem a naučili sa mnoho nového. Počas prvej série tréningov ich Človek v ohrození ich zaujal ako praktický príklad veľkej organizácie, ktorá za 20 rokov výrazne narástla a rozšírila svoje pôsobenie. Zaujímalo ich ako by mohli rásť ich vlastné organizácie, či už z pohľadu počtu zamestnancov alebo množstva projektov vo viacerých tematických oblastiach či dokonca krajinách.

Na tréningu sa podieľala aj riaditeľka organizácie Človek v ohrození Andrea Najvirtová.

„Páčili sa mi príklady praktického fungovania veľkej a úspešnej mimovládnej organizácie ako je Človek v ohrození. Som Andrei vďačný, že s nami zdieľala nielen úspechy, ale aj výzvy a problémy, ktorým organizácia čelila počas svojho rastu. Bolo mi to veľmi blízke a zároveň poučné. Namotivovalo ma to, aby som sa nevzdával!“ zdieľal svoje dojmy jeden z účastníkov tréningu.

Počas tréningu s miestnou expertkou účastníci navzájom zdieľali aj svoje vlastné skúsenosti z budovania svojich organizácií. Vymenili si dôležité informácie, rozobrali rôzne problémy a pomohli si navzájom aj návrhmi možných riešení.

Mladí sa počas tréningov tiež učili, ako spájať svoje sily a spolupracovať. Spoločne tiež zapracovali na tom, aby porozumeli miestnemu legislatívnemu rámcu a možnostiam spolupráce so samosprávami. Na konci stretnutí si vymenili kontakty, aby mohli v budúcnosti spolupracovať či si vzájomne pomôcť.

Práve takéto sieťovanie ich môže posilniť v tom, aby svoje organizácie úspešne rozvinuli a posunuli ďalej.

Za podporu projektu v Moldavsku ďakujeme SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie