Staviame rybníky na pobreží Kene

1Na pobreží Kene realizujeme od jesene minulého roka projekt zameraný na zvýšenie potravinovej bezpečnosti prostredníctvom rozvoja hospodárskych aktivít obyvateľov a trvalo udržateľného využívania morských zdrojov. Náš lokálny partner KWETU je lídrom v oblasti tzv. marikultúry (využívanie morských zdrojov) na kenskom pobreží a dlhodobo spolupracuje s viacerými komunitami. V rámci projektu sme teda spolu začali stavať 3 rybníky (15 x 20m).

Okrem toho sa komunita podieľala na skvalitnení 4 už existujúcich rybníkov (išlo najmä o optimalizáciu veľkosti rybníkov, prehĺbenia dna, spevnenie brehov, zefektívnenie prirodzenej cirkulácie vody v rybníkoch ako aj optimalizácia a plánovanie výnosov).

6Okrem toho ako využívať morské zdroje, vzdelávame farmárov aj v oblasti chovu králikov. 20 domácností je v procese stavby králikárni pre 15 králikov. Každej domácnosti budeme potom distribuovať 4 králikov.

4Ďalšou zaujímavou aktivitou v doterajšom období bola aj iniciácia Plan Vivo. Je to systém založený škótskou charitou, ktorý vydáva registrovaným komunitám a drobným farmárom certifikáty. Certifikáty sú akousi formu kompenzačných platieb farmárom a komunitám za to, že racionálne využívajú prírodné zdroje (že nevyrúbu les, že využívajú iné lesné produkty na predaj, že obnovujú degradovanú pôdu, a pod.).

2Expertka Laura Martoňová navštívila vo februári pobrežie, aby pripravila projektový návrh na registráciu a následnú implementáciu. Ak všetko pôjde tak ako má, v lete to môžeme zrealizovať.

Projekt „Zníženie chudoby a posilnenie potravinovej bezpečnosti na pobreží Kene prostredníctvom rozvoja hospodárskych aktivít obyvateľov a trvalo udržateľného využívania morských zdrojov“ je podporený z prostriedkov SlovakAid.

LOGO slovakaid