Prejsť na hlávný obsah
09 mar 2007

SOS Povodne (2002)

Zbierka SOS POVODNE dosiahla celkovú výšku 2 200 000 Sk, z toho 1 100 000 Sk v materiálnych daroch. Vzhľadom na rozsah katastrofy sme väčšiu časť výnosu zbierky použili v ČR – na distribúciu techniky, dezinfekčných prostriedkov a na rekonštrukciu ZŠ v obci Běrkovice v okrese Mělník. Pomáhali sme aj českým divadlám.

Konkrétna pomoc

  • V hodnote 82.000 Sk boli zakúpené 2 benzínové elektrocentrály a 4 kalové čerpadlá s príslušenstvom, ktoré boli zapožičané partnerskej spoločnosti Člověk v tísni
  • Na žiadosť českých partnerov sme operatívne zakúpili 2016 párov ochranných gumených rukavíc, ktoré boli distribuované v Českej republike
  • Firma Henkel darovala pre české domácnosti dezinfekčné a hygienické prostriedky v celkovej hodnote 0,5 mil. Sk
  • Spoločne s českou partnerskou organizáciou Člověk v tísni sme rekonštruovali ZŠ v obci Dolní Beřkovice v okrese Mělník. Združenie poskytlo financie vo výške 500 000 Sk a Člověk v tísni navýšila túto sumu na 1,5 mil. Čk, ktoré boli potrebné na celkovú rekonštrukciu školy.

 

Projekt „Divadlá nad vodou“

V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a s Asociáciou Divadelná Nitra sme zareagovali na situáciu povodňami postihnutých divadiel v ČR vytvorením projektu Divadlá nad vodou, ktorý bol zameraný na morálnu a finančnú pomoc postihnutým českým divadlám. Projekt zahŕňal okrem verejnej finančnej zbierky aj hosťovanie postihnutých českých divadiel na Slovensku. V mesiacoch október až december 2002 hosťovali v Bratislave, Trnave, Nitre a Zvolene Divadlo Semafor, Juhočeské divadlo z Českých Budějovíc a Činoherné štúdio z Ústí nad Labem. Vyzbierané financie boli použité na obnovu zaplavených divadiel.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov v dôsledku humanitárnej katastrofy doma a vo svete.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie