Prejsť na hlávný obsah
04 aug 2010

SOS Pakistan 2010 – pomoc ľuďom postihnutých povodňami

Silné monzúnové dažde, sprevádzané záplavami a zosuvmi pôdy, zasiahli Pakistan koncom júla 2010. Povodne postihli viac ako 20 miliónov ľudí, z ktorých približne 12,5 milióna bolo odkázaných na urgentnú humanitárnu pomoc. Združenie Človek v ohrození reagovalo 2. augusta 2010 vyhlásením verejnej zbierky SOS Pakistan.

Vo verejnej zbierke sme vyzbierali 6560 EUR ataktiež sme získali podporu z programu SlovakAid vo výške 30 000 EUR. Všetkým darcom ďakujeme!

K. Ali Shah, september 2010, Pakistan: Distribúcia cementu

Prostriedky z verejnej zbierky sme použili na distribúciu pomoci a na humanitárny program v jedenástich vidieckych komunitách provincie Khyber Pukhtun Khwa: Ghari Baigham Shah, Qasim Kalay, Kandi Taza Din, Banda Mala Khan, Banda Shaikh Ismail, Zareen Abad, Shaheed Ba Ba, Arag Ghari, Iraq Abad, Sartaj Abad a Wadgapa. V tejto provincii sme pracovali už v rokoch 2005-2006 po zemetrasení.

Humanitárny program združenia viedol pakistanský koordinátor Kamran Ali Shah, ktorý pravidelne navštevoval vidiecke oblasti, zisťoval aktuálne potreby komunít, ako aj budoval dobré vzťahy s miestnym obyvateľstvom, čo uľahčilo vzájomnú spoluprácu. Začiatkom októbra 2010 projektové lokality navštívil aj náš terénny pracovník v Afganistane, Matúš Búran.

K. Ali Shah, október 2010, Pakistan: Zisťovanie informácií o zdravotnom stave v Banda Malakhan

Prečítajte si príbehy príjemcov pomoci 

Podarilo sa nám rozdistribuovať 160 000 kg cementu na obnovu obydlí pre 323 domácností. Na okamžité riešenie ochrany súkromia obydlí bola použitá celtovina, ktorá dočasne nahradila vonkajšie múry. Náš lokálny tím distribuoval 399 kusov celtoviny pre 144 rodín. S príchodom zimy sa objavili požiadavky na teplé prikrývky, ktorých sme vydali 1 158 kusov. V prvých fázach pomoci sme distribuovali aj 13 balíkov s kuchynským náradím.

Časť post–humanitárneho programu bola zameraná na oblasť hygieny. Distribuovali sme spolu 29 140 kusov tabliet, ktoré poslúžili na čistenie 285 800 l vody a zakúpili sme 100 vodných filtrov. V období zvýšeného výskytu kožných ochorení sme na ich liečbu distribuovali 399 ks krémov.

Naša miestna zamestnankyňa pravidelne navštevovala vidiecke rodiny a poskytovala ženám a dievčatám informácie o osobnej hygiene, ako aj hygiene v domácnostiach. Školení sa spolu zúčastnilo 528 žien a dievčat z 366 rodín, ktoré zároveň obdržali 345 ks hygienických balíčkov.

V septembri a októbri sme realizovali projekt detského centra v dedine Kandi Taza Din, ktoré dočasne poskytovalo deťom bezpečný priestor, kde sa mohli hrať. Centrum vzniklo ako alternatíva k miestam s vodou a bahnom z povodní, ktoré deti využívali na hranie sa alebo kúpanie, čo spôsobovalo zdravotné problémy. Vybavenie centra bolo po ukončení činnosti darované základnej škole v Choghalpura.

K. Ali Shah, október 2010, Pakistan: Život v detskom centre

Iniciatíva „cash-for-work„, ktorej sa zúčastnilo 68 mužov bola ukončená v októbri. Bola zameraná najmä na čistenie miestnych komunikácií od nánosov bahna spôsobených povodňami.

Združenie tiež zakúpilo 342 l nafty na pohon čerpadiel, použitých pri vysušovaní obydlí.

Miestny koordinátor vybral 17 zraniteľných príjemcov pomoci (mužov aj ženy), ktorí prišli v dôsledku povodní o zdroje obživy. Bolo im poskytnuté nevyhnutné materiálne vybavenie, aby našli náhradné pracovné uplatnenie.

Okrem humanitárneho programu, združenie bezprostredne po záplavách vyčlenilo 3 833 EUR zo svojho urgentného humanitárneho fondu – Klubu darcov, ktoré boli použité v spolupráci s českým partnerom, organizáciou Člověk v tísni, na zabezpečenie pitnej vody v okolí mesta Nowšera.

Distribúciu humanitárnej pomoci podporil program SlovakAid sumou 30 000 EUR.

slovakaid

Hlavný mediálny partner zbierky:


 

Zbierka SOS Pakistan je schválená MV SR v rámci zbierky SOS Človek v ohrození (na verejnoprospešný účel pomoci ľuďom pri humanitárnych krízach) pod číslom SVS-OVVS3-2010/017395.

Fotogaléria (autori: Marcela Ondeková a Kamran Ali Shah):

{phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0} 


 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet