Prejsť na hlávný obsah
07 feb 2012

Sme lídrami v globálnom vzdelávaní

Slovensko je prvou krajinou z nových členských krajín EÚ so schválenou Národnou stratégiou pre globálne vzdelávanie.  Autorom časti pre primárne a sekundárne vzdelávanie je Andrej Návojský, vedúci oddelenia globálneho vzdelávania.

ado deticky_mala intl workshop_ilustr_foto_2

Stratégia podporuje rozvojové vzdelávanie na školách, rozvoj kritického myslenia, skupinovú prácu, efektívnu komunikáciu a zároveň hravým spôsobom oboznamuje žiakov a žiačky o témach, s ktorými sa každodenne stretávajú.

Človek v ohrození ako jediný na Slovensku pracuje s konceptom globálneho vzdelávania vo vzdelávacích programoch. Školám umožňujeme začleniť princípy, obsah a metódy globálneho vzdelávania do vzdelávacích programov. Vydávame metodické materiály a organizujeme odborné školenia.

gasinclass GAS2 UU_20100924__074

Voľný pohyb ľudí, financií, či informácií nás spája s ľuďmi, ktorí žijú vo vzdialených krajinách, viac než kedykoľvek predtým. Naše každodenné rozhodnutia o tom, čo si oblečieme, čo budeme jesť, ako cestujeme do školy, ovplyvňujú budúcnosť, rovnako ako budúcnosť ľudí, ktorí naše oblečenie šijú, či pestovateľov ovocia na Globálnom Juhu. 


Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie