Prejsť na hlávný obsah
24 sep 2010

Školy školám po povodniach (2010)

Spolu s organizáciou Člověk v tísni – Slovensko sme v rámci programu SOS Povodne 2010 rozbehli aj akciu „Školy školám“,  cieľom ktorej bolo pomôcť tým školám, ktoré v dôsledku povodní utrpeli škody na budovách, vnútornom zariadení a vybavení, či vzdelávacích materiáloch a pomôckach pre deti.

Pre postihnuté školy bola dôležitá akákoľvek pomoc  – finančná, materiálna, alebo aj symbolická.  Ako prvá bola prejavená solidarita Základnej školy v Turzovke, Asociácie zriaďovateľov súkromných škôl a ďalších, vďaka ktorým do školy v obci Richnava smerovali školské pomôcky a financie, určené na rekonštrukciu budovy v celkovej výške viac ako 5 000,-Eur,“ povedala Miroslava Hapalová z organizácie Člověk v tísni – Slovensko.

Žiaci a žiačky z dvanástich základných a jednej materskej školy v Bratislave zorganizovali v spolupráci s miestnym Centrom voľného času Gessayova dobročinnú zbierku školských pomôcok pre slovenské školy, ktoré boli zasiahnuté povodňami. Spolu 88 krabíc školských pomôcok sme distribuovali do do ôsmich školských zariadení na Spiši a Hornej Nitre (MŠ a ZŠ Vitkovce, ZŠ Kluknava- Richnava, ZUŠ Prievidza, SZŠ Handlová, ZŠ Sama Chalupku, ZŠ Rastislavova, MŠ Veľká Čausa a MŠ Jalovec). Pozrite si video k odovzdávaniu pomoci

Do programu „Školy školám“ sa zapojili aj ďalšie školy z celého Slovenska. Evanjelické lýceum v Bratislave darovalo 14 monitorov, ktoré terénni pracovníci organizácie Člověk v tísni – Slovensko poskytli základným školám vo Vitkovciach a Richnave, ZŠ Slovenská Ľupča vyzbierala 166 EUR, ktoré venovala Materskej škole v JalovciMestský úrad Žilina zorganizoval ešte pred koncom školského roka zbierku školských a hygienických pomôcok na základných školách v meste, ktoré tiež putovali na ZŠ Vitkovce a Richnava. Finančné zbierky na pomoc postihnutým školám stále prebiehajú na Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave a Gymnáziu v Malackach.

Ďalšiu pomoc materským, základným a stredným školám poskytli spoločnosti IKEA (nábytok v celkovej hodnote viac ako 17 000 EUR) a vydavateľstvo Ringier (finančný dar vo výške 1000 Eur pre materskú školu vo Vitkovciach a 8 počítačov).

Všetkým za pomoc ďakujeme!

Viac o celkovej pomoci ČvO po povodniach

M. Sýkora, september 2010: Dodávka plná školských potrieb smeruje na Hornú Nitru

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie