Prejsť na hlávný obsah
04 mar 2014

S globálnym vzdelávaním sa stretnete už aj na biológii a dejepise

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o smerovanie vzdelávania na základných školách sme uskutočnili konferenciu Globálne vzdelávanie on-line.

Na konferencii sme predstavili novú publikáciu k dvom predmetom biológia a dejepis pre 5. až 9. ročník základných škôl, ako aj webovú platformu globálneho vzdelávania www.globalnevzdelavanie.sk.
Vytvorením metodickej príručky pre predmety biológia a dejepis pokračujeme v napĺňaní Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. Chceme obohatiť existujúce predmety o perspektívu globálneho vzdelávania. Nechceme vytvárať nové predmety, aby ani učitelia, ani žiaci nemuseli navyšovať učebné osnovy. 

Konferenciu otvárala Jana Karelová, riaditeľka Človeka v ohrození: „Vzdelávanie je dôležité vo všetkých našich projektoch. Za 15 rokov existencie Človeka v ohrození sa globálne vzdelávanie stalo kľúčovou oblasťou našej práce. Záleží nám na tom, aby mládež bola zodpovedná, tolerantná, aby chápala prepájanie súvislostí.“
Každý učiteľ, ktorý globálne vzdelávanie využíva na vyučovaní vie, že žiaci sa stávajú na hodine aktívni, vyjadrujú svoje stanoviská, argumentujú. Učiteľ vystupuje už len v pozícii facilitátora.  

GV-konferencia-bio-dej GV-konferencia-bio-dej-2

Učitelia a učiteľky nájdu v metodickej príručke vysvetlenie hlavných tém globálneho vzdelávania, popis ako pracovať s príručkou alebo tipy ako využívať rôzne aktivity globálneho vzdelávania na vyučovaní. Pri obidvoch predmetoch ocenia pedagógovia podrobný popis aktivít a námetov rozdelených do jednotlivých ročníkov 5 až 9.

Aby učitelia mali zjednodušené hľadanie výučbových materiálov, vytvorili sme webovú platformu www.globalnevzdelavanie.sk, ktorú sme na konferencii oficiálne predstavili. Pedagógovia sa často sťažovali na nedostatok zdrojov a metodických materiálov ku globálnym témam. Webová stránka preto združuje všetky informácie týkajúce sa globálneho vzdelávania, poskytuje ilustračné fotografie a videá na stiahnutie, ktoré učitelia môžu využiť na svojich vyučovacích hodinách.

Odteraz si môžete príručku stiahnuť v elektronickej podobe alebo si ju objednať cez info@clovekvohrozeni.sk alebo vyzdvihnúť v organizácii Človek v ohrození, Svoradova 5, Bratislava.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie