Prejsť na hlávný obsah
19 sep 2011
V kategóriach

Projekty zamerané na zvyšovanie pochopenia transformačných procesov medzi mladými Kubáncami (2010 – 2011)

V rokoch 2010 a 2011 sme pokračovali v spolupráci s neformálnymi vzdelávacími centrami a nezávislými knižnicami a pripravili sme pre nich tzv. „Transformačný balíček“.

roberto de miranda 13

Vychádzali sme z faktu, že lídri neformálnych vzdelávacích centier, ako aj nezávislí knižničiari majú už určité množstvo poznatkov o slovenskej transformácii, ktoré získali vďaka našim projektom na transfer know-how zo slovenskej transformácie realizovaných v rokoch 2005 – 2007. Nadviazali sme na ich úroveň vedomostí a pripravili sme interaktívne materiály, ktoré môžu využívať na transfer poznatkov o slovenskej transformácii mladým Kubáncom, ktorí navštevujú ich centrá a knižnice.

Transformačný balíček sa skladá z dvoch častí. Prvou je interaktívna prezentácia zložená z viacerých blokov. V každom bloku je mladým Kubáncom zaujímavou a hravou formou predstavená určitá oblasť transformácie (ekonomické zmeny, politické zmeny, sociálne a kultúrne zmeny). Po každom bloku je priestor, v ktorom nezávislý učiteľ vedie so svojimi študentmi diskusiu. Súčasťou prezentácie  je aj krátka príručka pre nezávislých učiteľov, v ktorej nájdu námety na diskusie so študentmi po jednotlivých blokoch, ako aj doplňujúce informácie k jednotlivým oblastiam transformácie.  

Druhou súčasťou Transformačného balíčka je séria 5 dokumentárnych filmov o transformácii v strednej a východnej Európe. Mladí Kubánci majú možnosť zhliadnuť filmy v rámci filmových klubov, ktoré boli vytvorené v mnohých centrách neformálneho vzdelávania počas našich projektov v rokoch 2007 – 2009. K filmom sme opäť pripravili aj krátku príručku pre učiteľov, kde nájdu anotácie jednotlivých filmov, námety na diskusiu pred a po zhliadnutí filmov, ako aj aktivity zamerané na lepšie priblíženie daných tém mladej kubánskej generácii.

Materiál, ktorý bol výstupom týchto projektov je zameraný na priblíženie pozitívnych aj negatívnych zmien, ktoré priniesla transformácia na Slovensku, a zároveň dáva študentom priestor aby sa zamysleli ako sa krajina môže pripraviť na transformačné procesy a ako môže znížiť negatívne aspekty, ktoré so sebou prinesú.  Projekty tak prispeli nielen k zvyšovaniu pochopenia transformačných procesov medzi mladými Kubáncami, ale aj posilnili ich kritické myslenie a schopnosť diskutovať.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie