Prejsť na hlávný obsah
18 mar 2007
V kategóriach

Projekt podpory neformálneho vzdelávacieho sektora na Kube (od 2007)

Počas roku 2007 sme vytvorili a distribuovali neformálnym vzdelávacím centrám a nezávislým knižniciam na Kube vzdelávací materiál nazvaný Debatné krúžky. V roku 2008 sme vytvorili druhú metodickú príručku Debatné krúžky- aktivity na etickú výchovuV roku 2009 sme pokračovali v našich aktivitách a pripravili už tretiu príručku Debatné krúžky – aktivity na globálne vzdelávanie.

Prvá príručka Debatné krúžky určená prioritne pre kubánskych nezávislých učiteľov a vychovávateľov ponúka šesť celospoločenských tém – Chudoba, Vzdelanie, Zdravie, Ľudské práva, Médiá a Životné prostredie. Každá z tém je spracovaná zo všeobecného hľadiska ako i s dôrazom na kubánske reálie a doplnená o interaktívne metódy, ktoré učitelia môžu využiť počas neformálnych hodín s mladými Kubáncami vo veku 15 až 25 rokov (rolové hry, názorová škála, modelovanie situácie, atď.). Špecifikom príručky je komiksový príbeh pozostávajúci zo šiestich častí zobrazujúci príhody a rozhovory mladej Slovenky a mladého Kubánca týkajúce sa daných tém.

Druhá príručka Debatné krúžky- aktivity na etickú výchovu ponúka množstvo aktivít využiteľných pri neformálnych hodinách etickej výchovy na témy ako Úcta k druhým a tolerancia, Empatia, Asertivita versus Agresivita alebo Vzory a stanovovanie si životných cieľov.

V poradí už tretia príručka Debatné krúžky – aktivity na globálne vzdelávanie prináša inováciu v tom, že obsahuje 5 dokumentárnych filmov zameraných na globálne témy (Chudoba, Zdravie, Životné prostredie, Ľudské práva a Demokracia). Kubánski nezávislí učitelia a lídri centier neformálneho vzdelávania nájdu v príručke interktívne hry a témy na diskusiu ku každému filmu, ako aj rady ako založiť a viesť debatný klub.

V kontexte propagandistického oficiálneho vzdelávania na Kube, ktoré potiera pluralizmus a otvorenú diskusiu, je cieľom tohto projektu posilniť neformálny vzdelávací sektor na Kube, rozšíriť poznatky mladých Kubáncov a predovšetkým posilniť a rozvíjať ich schopnosť kriticky myslieť, vytvárať si názor, ako aj obhájiť tento názor v diskusii.

 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie