Prejsť na hlávný obsah
27 nov 2019

Príbehy z komunitných centier: Si chudobný a chceš študovať? Na Slovensku ťažko

O žene, ktorá si v dospelosti chce doplniť vzdelanie a o tom, ako systém ničí jej krehké odhodlanie.

Poznáte to. S našimi deťmi sa učíme, kontrolujeme im úlohy, motivujeme ich, ako len vieme, a to všetko s jediným cieľom – aby získali čo najlepšie vzdelanie.

Lenže niekedy sa dieťa narodí do rodiny, ktorá jeho vzdelávanie nepodporuje, alebo by mu ho aj dopriať chcela, ale z objektívnych príčin to nie je možné. A stáva sa aj to, že svoje vzdelanie v puberte úspešne odbojkotuje sám.

V každom prípade si potom pri hľadaní práce do kolónky „najvyššie dosiahnuté vzdelanie“ môže napísať iba – základné. Tak, ako Renáta, sympatická mladá žena. Aha, a tiež Rómka.

Takmer ako v rozprávke

Renáta má odrastené dieťa, manžela, ktorý pracuje a má uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu, takže žiadna práca na čierno u miestneho podnikateľa. A spolu si stavajú malý domček, aby konečne bývali vo svojom a nebola „len“ nevestou u svokry.

Stavba už zhltla veľa peňazí a Renáta by sa tiež chcela zamestnať, ale stále naráža na to, že má iba základné vzdelanie. „Čo ja, cigánka z osady, budem v tej škole robiť?“ pýta sa sama seba, ale nakoniec sa odhodlá. Ustojí posmešky od vlastných(„A načo ti tie školy budú, ani gadžovia nemajú robotu, a ty si myslíš, že tam len na teba čakajú?“), prekoná svoje strachy a prihlási sa na štúdium na Súkromnú strednú odbornú školu v Bardejove.

Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru je prijatá na maturitný odbor kozmetička, vizážistka. Ako dospelej študentke jej škola navrhne individuálny učebný plán a hurá, v septembri 2019 začína študovať.

Pedagógovia sú veľmi nápomocní, Renáta si užíva pocit, že k nej pristupujú s úctou a rešpektom. Má trocha obavy, ako zvládne učivo, najviac ju straší chémia, ale je odhodlaná a teší sa, že po vynaloženom úsilí zmaturuje.

Keby sme tu mohli skončiť, bol by to pekný príklad vnútorného odhodlania a prekonávania prekážok. Ale prichádza STRIH a vitajte v slovenskej realite.

Renáta stále nestratila svoje odhodlanie.

Skončiť, či neskončiť?

Renáta je evidovaná na úrade práce. Dlhodobo sa jej v okrese s 10% nezamestnanosťou a základným vzdelaním nedarí zamestnať sa. Jej manžel pracuje a rodina nepoberá žiadne sociálne dávky. Jedinou výhodou evidencie je pre Renátu to, že zdravotné poistenie jej hradí štát.

Lenže ako študentku denného štúdia s individuálnym učebným plánom ju úrad práce vyradil z evidencie. A keďže má už viac ako 30 rokov, nemá nárok na zdravotné poistenie hradené štátom. Poistenie si teda musí platiť sama a v napätom rodinnom rozpočte to nie je zanedbateľná suma.

A tak Renátina prvá reakcia bola – končím so školou!

No reakcia sociálnej pracovníčky z nášho komunitného centra v Sveržove bola našťastie opačná – „Len to nie!“

A tak hľadáme riešenie.

Motáme sa v bludnom kruhu

Zdá sa, že problémom je najmä to, že SSOŠ v Bardejove neposkytuje externú formu štúdia. Takže riešením by bolo hneď na začiatku nájsť si takú strednú školu, ktorá poskytuje aj externú formu štúdia. Lenže Renáta môže pravidelne cestovať iba do Bardejova, kde výber škôl nie je taký veľký. Aj z rôznych iných dôvodov sa SSOŠ javí ako najvhodnejšia voľba.

Dočasným riešením je prerušenie štúdia, čo je vlastne iba kupovaním si času. Renáta skutočne prerušila štúdium, ale naďalej sa doma pripravuje, študuje a vypracováva zadania na jednotlivé predmety. Nechce stratiť celý rok a v prípade, že štúdium preruší iba na dva mesiace, môže v júni riadne ukončiť ročník.

Ďalším, a pravdepodobne aj najvhodnejším riešením, by pre Renátu bolo nájsť si zamestnanie aspoň na skrátený úväzok,  aby si mohla zdravotné poistenie hradiť z vlastného príjmu. No keďže má iba základné vzdelanie a prácu si hľadá v okrese s vysokou nezamestnanosťou, motáme sa v bludnom kruhu.

Štatistiky o dostupnosti a úrovni vzdelávania rómskej menšiny hovoria jasne. Do škôlok chodí menej ako 30% rómskych detí, na základnej škole sa im nedarí, takmer 50% z nich neukončí základnú školu, pretože opakujú ročníky a školu skončia ako šestnásťroční. Viac údajov môžete nájsť tu alebo tu .

Čísla sú alarmujúce, ale keď sa niekto z vylúčenej komunity odhodlá a chce si doplniť vzdelanie v dospelosti, mal by mať vytvorené také podmienky a také podporné schémy, aby vzdelanie úspešne ukončil. Pretože akákoľvek ďalšia prekážka môže zničiť krehké odhodlanie týchto ľudí.

Renáta ešte svoje odhodlanie nestratila. Dokedy jej však vydrží?

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet