Prejsť na hlávný obsah
16 mar 2011

Posilňovanie kapacít humanitárnej intervencie OZ Človek v ohrození (2009-2010)

V rámci 5 víkendových tréningov dostali títo záujemcovia o humanitárnu prácu školenie v základných témach humanitárnej intervencie najmä z pohľadu najnovších prístupov Európskej komisie.

Na prvom tréningu, ktorý sa uskutočnil 24. a 25. júla 2009, sme sa venovali úvodu do humanitárnej práce, definícii, princípom a rozsahu humanitárnej pomoci v súčasnosti a cieľovým skupinám humanitárnej intervencie, ako aj problematike závislosti na humanitárnej práci. Pokračovali sme etickými, bezpečnostnými a zdravotnými aspektmi humanitárnej práce. Trénermi boli Marcela Ondeková z Človeka v ohrození, Dušan Ondrušek z PDCS a Juraj Jančovič z Univerzity Svätej Alžbety.

Na druhom tréningu, ktorý sa uskutočnil 3. a 4. augusta 2009 sme sa venovali práci s Úradom pre humanitárnu pomoc Európskej komisie (ECHO), ktorá financuje aj tento tréningový program. Účastníci získali zručnosti ako manažovať ich projekty, kto sú ich partneri, ako sa prideľujú finančné prostriedky na humanitárne intervencie, ako sa píšu, monitorujú a vyhodnocujú projekty a pod. Tréning viedla trénerka talianskej organizácie Punto.sud Laura Giambelli.

Tretí tréning sa uskutočnil 7. a 8. augusta 2009. Trénerom bol Marek Štýs, šéf oddelenia pre humanitárnu a rozvojovú prácu českej neziskovej organizácie Člověk v tísni. Účastníci sa dozvedeli praktické skúsenosti zo zakladania misie v zahraničí. Marek Štýs hovoril najmä o svojich päťročných pracovných skúsenostiach z Afganistanu. Deň pred tréningom rozprávala o desiatich rokoch humanitárnych intervencií nášho občianskeho združenia aj naša riaditeľka Nora Beňáková.

Témou štrvtého tréningu, ktorý sa uskutočnil 21. a 22.augusta 2009, boli štandardy humanitárnej práce, ktoré trénoval Martin Yapp z organizácie Člověk v tísni. Martin Yapp má dlhoročné skúsenosti z práce v medzinárodných humanitárnych organizáciách po celom svete. Posledné roky pôsobil v teréne na Srí Lanke. Účastníci tréningu sa zaoberali najmä minimálnymi štandardmi definovanými projektom Sphere.

Posledný tréning (3. októbra 2009) viedol Dominic Crowley, vedúci oddelenia humanitárnej pomoci z írskej organizácie Concern Worldwide. Témou jeho tréningu bolo vyhodnocovanie potrieb v humanitárnej intervencii. Účastníci sa naučili ako správne odhadnúť schopnosti organizácie reagovať na konkrétnu humanitárnu krízu, ale aj ako odhadnúť reálne potreby v humanitárnej pomoci. Okrem iného si vyskúšali aj praktické cvičenie naplánovania humanitárnej misie v Somálsku.

Piati vybraní účastníci tréningu absolvovali mesačné stáže v partnerských organizáciách Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie v krajinách, kde OZ Človek v ohrození plánuje v budúcnosti pôsobiť na humanitárnych misiách. V novembri 2009 boli na stáži Matúš Buran v Afganistane a Mária Radváková v Pakistane. Od konca februára a od začiatku marca 2010 absolvovali stáž Miroslava Pinková (Gruzínsko), Katarína Hadad (Palestína) a Jana Jakubíkova (Etiópia).

Prečítajte si, ako vyzeral deň na stáži v Palestíne v článku od Katky Hadad.

Tento tréning je financovaný z prostriedkov Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komise v rámci projektu „Strengthening capacities for effective provision of humanitarian assisting by mobilizing PIPA partners“.

Úrad pre humanitárnu pomoc Európskej komisie podporuje obete prírodných nešťastí a konfliktov mimo Európy nestranne, priamo k ľuďom v núdzi, bez ohľadu na skupinu, náboženstvo, pohlavie, vek, národnosť a politickú príslušnosť. Viac o aktivitách Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie nájdete na http://ec.europa.eu/echo/

 

Fotogaléria:

Druhý tréning s trénerkou Laurou Giambelli z organizácie Punto.sud z Talianska
Tretí tréning s Marekom Štýsom z organizácie Člověk v tísni z Českej republiky
Tretí tréning - práca v skupinách

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet