Prejsť na hlávný obsah
23 jún 2010

Posilnenie úlohy nezávislých médií v Moldavsku (2010)

Cieľom projektu v roku 2010 bolo prispieť k rozvoju profesionalizmu a kapacít nezávislých lokálnych a regionálnych médií v Moldavsku. Spolu s naším moldavským partnerom, Nezávislým centrom pre žurnalistiku (ICJ), sme pripravili semináre a tréningy zamerané na oblasť investigatívneho žurnalizmu pre moldavských novinárov a študentov žurnalistiky.

Počas Školy žurnalizmu, ktorá sa uskutočnila v marci 2010 v hlavnom meste Kišiňov, redaktor denníka SME Tom Nicholson priblížil 20-tim študentom oblasť investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Počas tréningu predstavil študentom niekoľko prípadov korupcie ako aj prínos  investigatívneho žurnalizmu k ich odhaleniu a tiež ich oboznámil s existujúcimi zdrojmi informácií, ktoré investigatívni novinári používajú pri svojej práci. Študenti sa tiež oboznámili s princípmi novinárskej etiky.

V júni 2010 sa v Kišiňove uskutočnil seminár o investigatívnom žurnalizme pre 15 novinárov zo 6 moldavských médií, ktorý viedla Zuzana Wienk z Aliancie Fair Play. Účastníci sa oboznámili s metódami získavania a overovania informácií o odhaľovaní korupčných afér či prepojení verejného sektora so záujmovými skupinami a vytváraním databáz, ktoré uľahčujú investigatívnu prácu.

V auguste 2010 sme v Bratislave privítali skupinu 10 moldavských novinárov z rôznych médií, pre ktorých sme pripravili stretnutia s expertmi z oblasti investigatívnej žurnalistiky a zástupcami mimovládnych organizácií, ktorí mapujú korupciu vo verejnej sfére. Týždenný tréning bol zameraný na oboznámenie sa so situáciou a metódami práce v slovenských médiách, porovnanie technickej a obsahovej kvality mediálnych výstupov a celkové zvýšenie odborných schopností moldavských novinárov.

Ďakujeme za podporu: National Endowment for Democracy 

Fotogaléria:

Tom Nicholson počas tréningu moldavských žurnalistov, Kišiňov, marec 2010

TTom Nicholson počas tréningu moldavských žurnalistov, Kišiňov, marec 2010

Moldavskí novinári počas tréningu, Kišiňov, jún 2010

Zuzana Wienk počas tréningu investigatívneho žurnalizmu, Kišiňov, jún 2010

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet