Prejsť na hlávný obsah
15 sep 2015
V kategóriach

Posielame otvorený list vysokej predstaviteľke EÚ

Človek v ohrození spolu s partnerskými organizáciami z Európy a Kuby adresovali otvorený list vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogherini. Vyzývame v ňom, aby sa pri rokovaniach s Kubou dbalo na dodržiavanie základných ľudských práv a medzinárodných štandardov.

Federica Mogherini
Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Európska komisia
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brusel
Belgicko

15.9.2015

Čo musí európska únia žiadať od Kuby počas rokovaní

Európska únia a Kuba práve teraz vstupujú do finálnej fázy rokovaní o politickom dialógu, spolupráci a obchodnej dohode. Podľa smerníc prijatých Európskou komisiou zostávajú ľudské práva podstatou vzťahov EÚ a Kuby. Napriek tomu sa naskytuje otázka: Ako sa toto prejaví v dohode?

Doteraz kubánska vláda neimplementovala ani neoznámila žiadne reformy týkajúce sa občianskych a politických práv. Je jasné, že zámerom Kuby je na jednej strane pomaly otvoriť svoju ekonomiku pre zahraničné investície za účelom dosiahnutia hospodárskeho rastu, ktorý umožní, aby si komunistická strana a armáda udržali ekonomickú a politickú kontrolu, kým na druhej strane by pokračovala v potlačovaní všetkých iniciatív smerujúcich k presadzovaniu ľudských práv.

Presne toto je scenár, ktorému sa EÚ musí vyhnúť tak, že jasne formuluje požiadavky pre dohodu s kubánskou vládou. Preto veríme, že by EÚ mala žiadať:

1. Formálne pozvanie občianskej spoločnosti k pripomienkovaniu dohody počas procesu rokovaní a zabezpečenie adekvátneho priestoru pre občiansku spoločnosť počas implementácie dohody.

Keď EÚ rokovalo o dohodách s krajinami Strednej Ameriky bolo médiám, opozícii a občianskej spoločnosti dovolené zúčastniť sa diskusie týkajúcej sa dohody. Je neprijateľné, aby EÚ zvažovala podpísanie dohody s kubánskou vládou bez zapojenia kubánskeho ľudu.

2. Aby bola dohoda s Kubou podpísaná v rovnakom duchu pokiaľ ide o ľudské práva ako tie, ktoré boli podpísané medzi EÚ a štátmi Strednej Ameriky. Týmto sa konkrétne myslí, že presadzovanie mieru, demokracie a rešpektovania ľudských práv je kľúčové. Tiež to zahŕňa požiadavky a špecifické mechanizmy, aby sa toto zabezpečilo v celom dokumente.

Ak by EÚ podpísala dohodu, ktoré obsahuje kompromisy pri štandardoch týkajúce sa ľudských práv, oslabila by tým presadzovanie pozitívnych zmien nielen na Kube ale aj v ostatných častiach sveta.

3. Aby európskym spoločnostiam investujúcim na Kube bolo umožnené najímať si vlastných zamestnancov a aby od nich nebolo vyžadované prijímať zamestnancov navrhnutých Kubánskou štátnou zamestnaneckou agentúrou. Ďalej by malo byť umožnené, aby zamestnanci zahraničných spoločností mali možnosť vytvárať si nezávislé zväzy.

Pred niekoľkými rokmi vytvorila európska komisia stratégiu týkajúcu sa podnikovej sociálnej zodpovednosti. Umožnenie investovanie európskym spoločnostiam na Kube bez toho, aby bola zamestnancom poskytnutá možnosť voľného združovania sa v odborových zväzoch, by bolo porušením tejto stratégie.

4. Aby kubánska vláda ratifikovala a implementovala Medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré v roku 2008 podpísala. Rovnako, aby sa zdržala akéhokoľvek svojvoľného zatýkania, represií a násilia proti ochrancom ľudských práv a aby Kuba poskytla amnestiu všetkým politickým väzňom pred tým, ako sa dohoda podpíše.

Vzťahy medzi EÚ a Kubou sa týkajú všetkých občanov, Európanov a Kubáncov. Všetci občania majú právo byť informovaní o vývoji rokovaní a preto byť v pozícii umožňujúcej ovplyvnenie priebehu rokovaní. Nakoľko nie je prekvapením, že kubánska vláda nepočúva názory vlastných občanov, nižšie uvedený signatári, Kubánci a Európania, ich smerujú na EÚ.

Robert Hårdh, Civil Rights Defenders

Foro por los Derechos y Libertades
Ángel Moya, Movimiento Libertad Democrática por Cuba
Antonio Rodiles, Estado de Sats
Berta Soler, Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán
Egberto Escobedo, Asociación de presos y expresos políticos en Cuba
Félix Navarro, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel
Hugo Damián Prieto, Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo
José Díaz Silva, Movimiento opositor por una Nueva República – Movimiento Democracia
Raúl Borges, Partido por la Unidad Democrática Cristiana
Antonio Guedes, Asociación de Iberoamericanos por la Libertad
Ben Schennink, Cuba Futuro
Branislav Tichy, People in Peril Association
Elena Larrinaga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Elizardo Sánchez Santacruz, Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
Henrik G. Ehrenberg, KIC
Iván Hernández Carrillo, Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba
Javier M. Corbalán, Fundación Hispano Cubana
Kees van Kortenhof, Foundation Glasnost in Cuba
Martin Lessenthin, International Society for Human Rights
Martin Ängeby, Silc
Mervyn Thomas, Christian Solidarity Worldwide – United Kingdom
Ricardo Carreras Lario, Solidaridad Española con Cuba
Roberto de Jesús Guerra, Centro de Información Hablemos Press
Simon Panek, People in Need

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie