Prejsť na hlávný obsah
19 máj 2022

Pomohli sme viac ako 400 mladým ľuďom v Libanone na ich ceste k vzdelaniu a zamestnaniu 

V študijnom centre v Tripolise sa od júla minulého roku konali rôzne aktivity s cieľom podporiť libanonskú a sýrsku mládež. Mladí ľudia sa mali možnosť v spolupráci s miestnou partnerskou organizáciou SEED zúčastniť kurzov a workshopov, z ktorých časť prebiehala online a časť osobne. Kurzy boli navrhnuté tak, aby zlepšili prístup k vyššiemu vzdelaniu a podporili budúce pracovné a podnikateľské príležitosti pre mladých ľudí v Libanone. Čo všetko sme za necelý rok stihli? 

„Kurz mi pomohol rozvíjať moje komunikačné schopnosti v angličtine. Tiež som sa dozvedel veľa nového z oblasti digitálnych zručností,“ hovorí jeden zo študentov, ktorý sa chce stať programátorom. Ďalší sýrski a libanonskí stredoškoláci, ktorí sa spolu s ním prihlásili do kurzov, navštevovali jazykové a technické kurzy. Učili sa francúzštinu, angličtinu, získali digitálne zručnosti a skúsenosti cenné pre pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu. Trinástim najlepším študentom, ktorí v jazykových kurzoch dosiahli výnimočne dobré výsledky, sme poskytli finančnú podporu na pokrytie oficiálnej jazykovej skúšky IELTS a DELF.  

Stredoškolákom v poslednom ročníku sme pomáhali tiež úspešne zvládnuť maturitnú skúšku. Počas štyroch mesiacov navštevovali kurzy okrem iného aj matematiky, fyziky, chémie, ekonómie, sociológie a biológie. Hlavným cieľom bolo podporiť študentov, aby úspešne ukončili stredoškolské vzdelanie a pokračovali vo vysokoškolskom vzdelávaní v Libanone alebo v zahraničí. Jedna zo 77 študentov, ktorí sa kurzov zúčastnili, hovorí: „Maturitné kurzy boli príležitosťou, ako sa motivovať a pochopiť témy, ktoré sú pre mňa náročné.“  

Pomoc nielen pre stredoškolákov, ale aj pre vysokoškolákov

Okrem stredoškolákov sme pomáhali odovzdávať vedomosti aj vysokoškolákom. Tí sa dozvedeli, ako začať s vlastným podnikaním a 20 z nich si svoje nadobudnuté zručnosti rozšírili na intenzívnom tréningovom workshope. Súčasťou kurzu bolo aj to, že študenti pracovali na vlastných podnikateľských projektoch. Najudržateľnejší a najekologickejší nápad bol ocenený finančnou cenou. „Ďakujem za túto úžasnú príležitosť!“ teší sa z výhry tvorca projektu Reem. 

Všetci študenti v Libanone mohli tiež využiť pomoc online vo forme workshopov zameraných na ďalšie smerovanie a podnikanie. Až 240 študentov tak získalo cenné rady, vďaka ktorým sa mohli lepšie zorientovať v medzinárodných a národných pracovných príležitostiach a tiež v stážach. Aby mohli komunikovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, prepojili sa prostredníctvom širokej škály platforiem.  

Projekt AEEE Youth – Access to Education, Employment and Entrepreneurship for vulnerable  Lebanese and Syrian youth in Lebanon (v preklade prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a podnikaniu pre zraniteľnú libanonskú a sýrsku mládež) realizujeme v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou SEED National. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci projektu HOPES-LEB. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie