Prejsť na hlávný obsah
06 máj 2008
V kategóriach

Pomoc obetiam cyklónu v Barme (2008)

Prostredníctvom verejnej zbierky na pomoc Barme sa celkovo podarilo vyzbierať 1 297 268 Sk. Za všetky príspevky ďakujeme. Osobitné poďakovanie patrí nášmu najväčšiemu darcovi – Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave.

K výťažku zbierky možno pripočítať ešte 218 814,26 Sk, ktoré združenie Človek v ohrození vyčlenilo na urgentnú humanitárnu pomoc zo svojho fondu – Klubu darcov. Členom Klubu darcov sa môžete stať aj vy, tým že budete pravidelne posielať mesačnú čiastku v min. hodnote 2 EUR. Vyzbierané prostriedky môžeme okamžite použiť pri vypuknutí humanitárnej katastrofy.

Vďaka uvoľneniu situácie, kedy sa miestni obyvatelia zbavili strachu a angažovane sa zapájali do pomoci, bolo v Barme možné efektívne distribuovať pomoc prostredníctvom miestnych nerežimných dobrovoľníckych skupín. Adam Novak: „Boli sme svedkami obrovskej vlny občianskej solidarity. Vojenský režim, ktorý sa najprv snažil konfiškovať pomoc a monopolizovať jej distribúciu, ustúpil pred hnevom barmskej verejnosti. Tá začala nekoordinovane, ale masívne, zbierať jedlo a šatstvo.“ Zatiaľ čo veľké humanitárne organizácie napriek svojim logistickým možnostiam čelili prekážkam vojenskej junty dostať sa hlboko do delty, malým organizáciám, ako je aj Človek v ohrození, s dobrými kontaktmi na miestnych aktivistov, vzniknutá situácia umožnila pomáhať rýchlo a efektívne.

21. mája bola z prostriedkov poskytnutých OZ Človek v ohrození zakúpená a rozdistribuovaná ryža 50 rodinám v provincii Rangúnu. Pomoc združenie realizovalo aj v ďalších zónach – v priebehu víkendu 24. a 25. mája sa medzi 1000 rodín rozdistribuuovalo 50 vriec zemiakov, 50 vriec cibule, 12 vriec strukovín a vrece soli. Toto množstvo potravín zabezpečilo rodinám obživu na 2 týždne. Pomoc bola distribuovaná v štyroch kláštoroch a šiestich dedinách v juhozápadnej časti delty, v okolí mesta Labutta a ďalej na juhu, kam sa zhromaždil veľký počet ľudí, ktorí dlho nedostali žiadnu pomoc.

V priebehu víkendu 31. mája a 1. júna pokračovala distribúcia celtoviny a balíčkov so základnými liekmi 300 rodinám na juh od mesta Labutta. Z prostriedkov verejnej zbierky sa tiež podporil tím miestnych dobrovoľníkov – 5 lekárov a 3 stavbárov, ktorí s 2 kamiónmi ryže a celtoviny pomáhajú v západnej časti delty. Zafinancovali sme prenájom oboch kamiónov a nákup dostatočného množstva benzínu pre dobrovoľnícky tím. Neskôr, 6. júna a 10. júna, sme zafinancovali ďalší prenájom kamiónov, ktoré s pomocou smerovali z Rangúnu do Labutty.

18.júna 2008 prebehla daľšia distribúcia pomoci a to v dedine Mhaw Bi pri meste PyaPon. V dedine žije 624 rodín a bolo medzi nich rozdistribuovaných: 150 l pitnej vody, 150 balíkov sušienok, 500 kg ryže, 250 kg strukovín, 250 kg cibule, 250 kg zemiakov, 150 l kuchynského oleja, 300 balíkov liekov, 150 ks sviečok, 150 ks rybacej pasty, 150 ks mydla, 150 kg soli a 300 ks kovových kuchynských misiek.

Od 12. do 22. júna sme zafinancovali dopravu, prenajatie vodných čerpadiel a obsluhu týchto čerpadiel na vyčistenie vodných nádrží, ktoré boli zaliate prívalovými vlnami, a teda zostala v nich morská voda. Práce sa realizovali v dedinách Okkan (2 nádrže), Ywe (1 nádrž), Boe Mee (3 nádrže) a Ye- kyaw- wa (2 nádrže).

Združenie bolo od 13. mája 2008 zapojené aj do projektu distribúcie pomoci obetiam cyklónu Nargis, ktorý spustila česká partnerská organizácia Člověk v tísni na juhu Barmy. Za finančnú čiastku zodpovedajúcu 1.000.000 Sk boli nakúpené, dopravené a distribuované dodávky humanitárneho materiálu v oblasti Dedaye a Labutta. Celkovo bolo 68.666 ľuďom v 36 dedinách distribuovaných 1.555 vriec ryže, 108 vriec strukovín, 21 galónov oleja, 2.920 kusov prikrývok, 200 balov plachtovín a 4.689 kusov oblečenia (prevažne tradičné pánske a dámske longyi).

Fotogaléria:

A. Novak: Distribúcia ryže v provincii Rangúnu, máj 2008
A. Novak: Distribúcia potravín v juhozápadnej časti delty, máj 2008
A. Novak: Distribúcia liekov v juhozápadnej časti delty, máj 2008

A. Novak: Stavba vodného čerpadla, máj 2008

Fotografie z distribúcie pomoci prostredníctvom partnerskej organizácie Člověk v tísni:

Humanitárna pomoc

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov v dôsledku humanitárnej katastrofy doma a vo svete.

Viac o situácii v Barme:

Situácia v poslednej vojenskej diktatúre je veľmi vážna, čoho dôkazom je aj žiadosť vojenskej junty o pomoc zo zahraničia. V minulosti, pri prírodných katastrofách, ako bol zásah ničivej vlny tsunami v roku 2004, krajina odmietala akúkoľvek zahraničnú pomoc.

Od roku 1962 sa vo vedení krajiny striedajú generáli, ktorí centralizujú ekonomickú a politickú moc. V krajine sa porušujú základné ľudské práva, dochádza k násilnému vysídľovaniu obyvateľov, násilie je páchané na etnických menšinách v pohraničných oblastiach. Podľa odhadov je v súčasnosti v Barme približne 1800 politických väzňov, vrátane líderky opozície Aun Schan Su Ťij, ktorú režim drží v domácom väzení viac než 12 rokov.

Režim tvrdo prenasleduje akýkoľvek prejav odporu. V roku 1988 potlačil celonárodné demokratické povstanie, kedy zomreli tisíce ľudí. Desiatky osôb zahynuli a tisícky boli zatknuté v septembri 2007, počas pokojných protestov vedených budhistickými mníchmi.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie