Prejsť na hlávný obsah
21 dec 2020

Pomáhame zlepšovať právne podmienky pre mimovládne organizácie v Moldavsku

Náš moldavský projekt pokračuje. Podporujeme v ňom dobrú správu vecí verejných, ktorá prispeje k  udržateľnému a  spravodlivému sociálno-ekonomickému rozvoju Moldavskej republiky. Zameriavame sa na oblasť Gagauzska a región Taraclia. V týchto regiónoch sa dlhodobo snažíme o zefektívnenie fungovania samospráv a posilnenie občianskej spoločnosti.

Naposledy sme sa zamerali na vypracovanie analýzy a odporúčaní, ktoré majú zlepšiť právny rámec pre fungovanie mimovládnych organizácii v Gagauzsku. Predtým sme v regióne pomáhali zakladať nové organizácie tohto typu a zefektívnili sme fungovanie už existujúcich.

Stretnutia prebehli aj napriek pandemickej situácii

V celom projekte využívame slovenské skúsenosti s budovaním demokratického štátu a s podporou občianskeho aktivizmu. Snažíme sa ale hlavne o to, aby sa angažovali miestne iniciatívy zdola. Preto bola aj pracovná skupina, vedená dvoma lokálnymi expertami, zložená z vyše desiatich zástupcov občianskeho sektora v Gagauzsku. Podarilo sa nám tak pokryť spektrum rôznorodých názorov.  

Skupina sa zišla dokopy štyrikrát, niektoré stretnutia ale prebehli z bezpečnostných dôvodov online. Ich výsledkom je analýza súčasného právneho rámca, právnych medzier a nezrovnalostí s legislatívou Moldavskej republiky, ako aj odporúčaní na ich odstránenie.

Výsledný dokument v  ruštine bol preložený do gagauzského jazyka s cieľom osloviť širšie publikum. Obdržali ho predstaviteľka Gagauzskej vlády (Bashkan), Gagauzské ľudové zhromaždenie (miestna vláda) a starostovia regionálnych samospráv, ako aj ďalšie mimovládne organizácie.

Na oficiálnom zasadnutí analýzu slávnostne odprezentoval náš lokálny expert Alexander Tarnavskij. Konkrétne odporúčania sa zamerali napríklad na projekt pouličného osvetlenia, investičné projekty financované z centrálneho rozpočtu regiónu, projekt na poskytovanie zdravej stravy pre študentov miestnych vzdelávacích inštitúcií a ďalšie.

Finálne znenie dokumentu bolo po konzultáciach s miestnymi samosprávami odsúhlasené a predstavitelia samospráv verejne prisľúbili snahu o implementáciu odporúčaní.  

Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie