Prejsť na hlávný obsah
26 aug 2015

Pomáhali sme distribuovať králiky pre komunity v Keni

V spolupráci s našim miestnym partnerom KWETU sme pomáhali distribuovať králiky pre miestne komunity na pobreží Kene.Približne 50 králikov bolo rozdelených medzi 3 komunity s cieľom zvýšenia potravinovej bezpečnosti a budovania udržateľného a ekologického poľnohospodárstva v jednom z najchudobnejších regiónov Kene.

Drobní farmári trpia nízkymi poľnohospodárskymi výnosmi, z časti zapríčinenými aj nedostatočným hospodárením s pôdou. Malá rôznorodosť zárobkových činností, nedostatočné využívanie vypestovaných plodín (produkovanie potravinového odpadu) a slabý prístup na miestne trhy im neumožňujú zvýšenie životného štandardu.

Distribúcia králikov má prispieť k vyššej potravinovej bezpečnosti na úrovni jednotlivých domácností. Výhodami králikov je, že rastú rýchlo a keďže sa ich mäso radí medzi „biele“, zabezpečia aj dostatočný prísun kvalitných bielkovín. Očakáva sa, že skupiny budú schopné králiky úspešne chovať a ďalej distribuovať ostatným členom komunity. Tiež si takto v rámci domácnosti budú môcť zvýšiť prísun bielkovín, zabezpečiť svoje polia kvalitným hnojivom a tým pádom zvýšiť farmárske výnosy, a predajom mäsa, koží a mláďat si privyrobiť.

DSCF3594
Foto – Projekt sa zameriava na znižovanie chudoby a posilnenie potravinovej bezpečnosti na pobreží Kene prostredníctvom podpory zabezpečenia si živobytia, ako napr. chovom králikov.

kwetu kraliky
Foto- Ešte pred samotnou distribúciou členovia miestnych komunít postavili pre králiky prístrešky.

DSCF3609
Foto – Chovom králikov si rodiny a ich príbuzní budú môcť zabezpečiť pravidelný zdroj nielen obživy, ale i príjmu z ďalšieho rozširovania chovu.

Kwetu je Tréningové centrum pre udržateľný rozvoj, a zameriava sa na komunitný rozvoj prostredníctvom využívania dostupných udržateľných, prírodných zdrojov. http://www.kwetukenya.org/news/rabbits-distribution-to-communities/

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie