Prejsť na hlávný obsah
30 sep 2010

Podpora zamestnanosti a komunitnej participácie v Západnej Keni (2010 – 2011)

Prostredníctvom školení sprostredkujeme miestnym ženám, ale aj mužom, nové poznatky v oblasti podnikania a naučíme ich novým zručnostiam, ktoré si samy vybrali: organické pestovanie miestnych plodín, chov hydiny ako podnikanie, pestovanie banánov a vanilky, či výroba pálených tehál. Komunitou vybraní lídri a líderky absolvujú školenia v oblasti manažovania mikropôžičkového programu a komunitneho rozvoja a participácie.

V priebehu roka 2010 sme uskutočnili tri tréningy podnikateľských zručností pre spolu 93 ľudí. 33 z nich viedlo v priebehu marca a apríla samostatné tréningy vo svojich skupinách (spolu 26 skupín s 306 účastníkmi).

Prečítajte si článok našej terénnej pracovníčky, Edity Bednárovej, o tom, ako prebiehal tréning trénerov vo februári 2010.

V apríli 2010 sme zorganizovali úvodný seminár mikropožičkových schém pre 10 vybraných žien. V decembri 2010 sa konal záverečný seminár, na ktorom ženy zúročili praktické skúsenosti nadobudnuté počas ôsmich mesiacov, kedy nám pomáhali administrovať náš mikropôžičkový program. Vyškolené účastníčky budú v roku 2011 trénovať štyri ďalšie komunity, ktoré  majú záujem o mikropôžičky v iných oblastiach Kene. Takto sa vytvorí sieť (networking) so zdieľanými vedomosťami a skúsenosťami.

Fáza rozdeľovania mikropôžičiek bola úspešne ukončená a momentálne prebieha vyberanie splátok. Pôžičky boli udelené na základe vypracovaných podnikateľských plánov. V súčasnosti má pôžičková schéma až 185 klientov, čím sa vysoko prevýšil pôvodne plánovaný počet 100 poberateľov pôžičky. Vďaka vysokej finančnej návratnosti sme boli schopní spustiť druhé kolo pôžičiek pre klientov, ktorí uhradili všetky splátky z prvého kola. Cieľom schémy je zabezpečiť finančnú samostatnosť individuálnych členov a členiek komunity a zlepšiť zamestnanosť, čo priamo prispeje k zlepšeniu životnej úrovne a zníženiu chudoby.

 

Od júna 2010 prebiehajú tréningy praktických zručností pre ženy a mužov zapojených v projekte zamerané na predstavenie a ukážky aktivít s potenciálom vytvárať príjem v rámci malého podnikania.

Prvé júnové školenie pokrývalo tematiku chovu hydiny, po ňom nasledovalo školenie o pestovaní napier trávy slúžiacej ako krmivo pre dobytok. V auguste sa uskutočnili ďaľšie dve školenia zamerané na pestovanie banánov a miestnych plodín. Školiteľmi boli miestni farmári, pričom praktické ukážky prebiehali na ich farmách. Štyroch školení sa zúčastnilo spolu 74 účastníkov.

V júni 2010 sme tiež zorganizovali neformálne stretnutie 19 mužov. V septembri prebehlo ďaľšie takéto stretnutie, na ktorom 11 mužov debatovalo na témy „význam vzdelania pre dievčatá“ a „alkoholizmus“.  Cieľom neformálnych stretnutí (v roku 2010 boli spolu tri, v roku 2011 plánujeme ďalšie) je predovšetkým motivovať mužov k väčšej podpore aktivít ich žien.

Súčasťou projektu je i vzdelávanie v komunitnom plánovaní, a to konkrétne na malom infraštruktúrnom projekte – stavbe vodnej nádrže na zber vody a zavlažovanie.

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou ESVAK – Community Development Initiatives s finančnou podporou Programu SlovakAID.

 

Fotogaléria:

picasa_albumid=5533399832473075489

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie