Prejsť na hlávný obsah
28 máj 2007

Podpora nezamestnanej mládeže (2006)

V priebehu roka 2006 až 90 mladých nezamestnaných ľudí absolvovalo 3-mesačné učňovské programy v 22 lokálnych podnikoch (napr. lokálne rádiá a televízia, kaderníctva, hotely a reštaurácie, nábytkárske alebo krajčírske dielne, fotoštúdio). Kurzy boli ukončené vydaním certifikátu, ktorý na základe podpísaného memoranda úrady práce uznávajú ako doklad o kvalifikácii.

Popri učňovských programoch sme pre mládež zorganizovali 48-hodinové kurzy práce s počítačom a anglického jazyka, z ktorých najlepší absolventi pokračovali v kurze v tzv. zmiešanej multietnickej skupine.

S cieľom prispieť k budovaniu kapacít partnerských mládežníckych centier sme uskutočnili 3 cesty slovenských odborníčok na mimovládny sektor do Kosova. Popri tréningoch im poskytli školenie o projektoch Európskej dobrovoľníckej služby a Mládežníckych výmen európskeho Programu Mládež a počas roka im priebežne spolu s nami asistovali pri podávaní prihlášok na takéto projekty.

V rámci výmeny skúseností sa na Slovensku uskutočnili 3 študijné pobyty 9 lídrov a dobrovoľníkov partnerských mládežníckych centier a jedného zástupcu regionálneho úradu práce v Kosove. Navštívili rôzne organizácie a inštitúcie venujúce sa práci s mládežou a nezamestnanosti.

 

Absolventi 3-mesačných učňovských programov v 22 podnikoch 90 (68 Albáncov, 21 Srbov, 1 Róm)
Absolventi, ktorí sa po ukončení programu zamestnali 43
Absolventi 48-hodinového kurzu angličtiny 46
Absolventi kurzu angličtiny pre pokročilých v multietnickej skupine 12 (8 Albáncov, 4 Srbov)
Absolventi počítačového kurzu 36
Absolventi počítačového kurzu angličtiny pre pokročilých v multietnickej skupine 13 ( 6 Albáncov, 5 Srbov, 2 Rómovia)
Absolventi tréningu v SR zameraného na prácu s mládežou, marginalizovanými skupinami a zamestnanosť 10

 

Ďakujeme za podporu:

Programu MZV SR SlovakAid a Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúre (CIDA)

slovakaid

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie