Prejsť na hlávný obsah
24 jan 2008

Podpora humanitárnych projektov z verejnej zbierky SOS Keňa

OZ Človek v ohrození, eRko – HKSD, Nadácia Integra a Slovenská katolícka charita vyhlásili 7. januára verejnú zbierku SOS Keňa na pomoc obetiam povolebného násilia v Keni. Do 9. 4. 2008 sa prostredníctvom zbierky SOS Keňa vyzbieralo 1.528.691 SK.

Vlna násilia, ktorá vypukla po prezidentských a parlamentných voľbách 27. decembra 2007, keď opozícia neuznala víťazstvo strany doterajšieho prezidenta Mwaia Kibakiho, si vyžiadala viac ako 1500 ľudských životov. Desaťtisíce ľudí boli donútení opustiť svoje príbytky a stratili tak nielen všetok majetok ale aj strechu nad hlavou. Humanitárne organizácie evidovali viac než 300 000 utečencov v rámci krajiny.

Z prostriedkov získaných prostredníctvom zbierky boli podporené nasledovné projekty:

Pomoc deťom v detskom domove Children’s Garden Home

Projekt zabezpečil stravu, lieky, a prístelky pre deti v detskom domove Children‘s Garden v slume Kawangware v Nairobi. V dôsledku povolebných nepokojov v Keni našlo v Children‘s Garden útočisko okrem pôvodných  200 obyvateľov domova  aj ďalších 20 detí, ktoré stratili rodičov pri vypaľovaní obydlí a násilnostiach medzi kmeňmi.

Tony v Children´s Garden

Children´s Garden

 

 

 

 

 

 

 

Humanitárna pomoc ľuďom v utečeneckom tábore Jamhuri Show Grounds realizovaná prostredníctvom Nairobi Chapel

Projekt zabezpečil počas dvoch mesiacov (február a marec 2008) pitnú vodu, stravu, hygienické potreby a lieky pre vyše 60 rodín, utečencov z tábora Jamhuri Show Grounds, ktorí našli strechu nad hlavou v dvoch prechodných útulkoch, ktoré zabezpečila organizácia Nairobi Chapel.Utečenecký tábor Utečenecký tábor

Deti v tábore

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie urgentnej pomoci v slumoch Kibera a Mathare prostredníctvom Africa Peace Point

Jednorázová materiálna pomoc  pre 1.200 rodín zo slumov Kibera a Mathare sa distribuovala v mesiacoch február a marec 2008. Súčasťou pomoci bola pitná voda, základné potraviny a hygienické potreby a prikrývky.

Projektová manažérka združenia distribuuje pomoc

Slum Kibera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitárna pomoc pre oblasť  Eldoret, relizovaná prostredníctvom farnosti Langaz a slovenského kňaza, pôsobiaceho v oblasti, Martina Cingeľa

Projekt zabezpečil potraviny a oblečenie približne 5 000 rodinám a poskytol stavebný materiál na rekonštrukciu zničených obydlí 30-tich rodín. V rámci projektu sa organizo vali semináre a spoločné stretnutia lídrov a príslušníkov rôznych etník žijúcich v oblasti Eldoret s cieľom znovuvybudovať a posilniť mierové a pokojné spolunažívanie. Pomoc bola distribuovaná bez ohľadu na náboženskú či etnickú príslušnosť recipientov.

Humanitárna pomoc ľuďom v utečeneckých  táboroch na území diecézy Kitale

Z finančných prostriedkov iniciatívy SOS Keňa bol poskytnutý príspevok na zakúpenie základných potravín na obdobie 1 mesiaca pre vyše 39 000 ľudí v utečeneckom tábore.

Semináre pre komunitných lídrov zamerané na zmierenie realizované Evangelical Alliance of Kenya

V rámci projektu sa v priebehu niekoľkých mesiacov realizovali stretnutia a semináre pre viac ako 1200 komunitných lídrov zamerané na zmierenie a mierové spolužitie ľudí v Keni.

ĎAKUJEME!

Humanitárna pomoc

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov v dôsledku humanitárnej katastrofy doma a vo svete.


Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet