Prejsť na hlávný obsah
10 júl 2008
V kategóriach

Otvorený list olympionikom k porušovaniu ľudských práv v Číne (2008)

Cieľom listu je informovať olympionikov o porušovaní ľudských práv v Číne a vyzvať ich k citlivému vnímaniu a vyhodnocovaniu situácie v krajine tohtoročných olympijských hier.

Pod list pripojilo svoj podpis šesť slovenských mimovládnych organizácií: OZ Človek v ohrození, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovenská Asociácia Falun Gong, Amnesty International Slovensko, Nadácia Pontis a Spoločnosť priateľov Tibetu.

List bol okrem médií zaslaný i na adresy športových zväzov 51 športovcov, ktorých účasť na   olympijských hrách bola k danému dátumu potvrdená, medzi inými aj Martine Moravcovej, Jozefovi Göncimu, či Dominikovi Hrbatému. List bol tiež zaslaný na adresu Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru.

 

Text listu:

 

Milí športovci,

Otvorenie olympijských hier v Pekingu sa blíži. Pre každú krajinu znamená ich usporiadateľstvo veľkú poctu, výzvu, ale predovšetkým zodpovednosť. Zodpovednosť nielen za ich priebeh, ale najmä za splnenie ich základných princípov, ku ktorým patrí aj budovanie mierového a lepšieho sveta.

Každý má právo športovať. K základným ľudským právam však patrí aj právo vyjadriť svoj názor, či slobodne myslieť. Čína dnes patrí k závažným porušovateľom ľudských práv. Akýkoľvek prejav odporu a nesúhlasu je čínskym režimom tvrdo potrestaný. Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa dnes v čínskych väzniciach nachádzajú stovky politických väzňov. Čínsky režim prenasleduje kritikov režimu, občianskych aktivistov, a napriek sľubom z roku 2001 o zlepšení stavu ľudských práv, pokračuje v represiách aj voči menšinám žijúcim na jej území, predovšetkým voči menšine ujgurskej, mongolskej a tibetskej. Čína hrubo porušuje náboženskú slobodu, dochádza k potláčaniu neregistrovaných cirkví a náboženských skupín a represiám voči členom hnutia Falun Gong. Podľa organizácie Amnesty International (AI) sa dnes v pracovných táboroch nachádza viac než 500 000 ľudí. Táto krajina má prvenstvo aj v počte popráv. Tie sú využívané ako odstrašujúci príklad a občania sú nútení zúčastňovať sa na nich. Ako uvádzajú údaje AI, v Číne ročne dochádza k 7000 popravám. Dodnes sa v čínskych väzniciach nachádza asi 130 účastníkov protestov na Námestí nebeského pokoja. Čínsky režim odmieta zodpovednosť za ich krvavé potlačenie v roku 1989.

Olympijská charta športovcom zakazuje akýkoľvek prejav politickej, náboženskej či rasovej propagácie na miestach, kde sa konajú. Postaviť sa za ľudské práva a ich rešpektovanie je však propagáciou ľudskosti. Olympijské hry v Pekingu znamenajú veľkú príležitosť pre Čínu a svet ukázať, ako nám na dodržiavaní ľudských práv a úcte k nim záleží.

Naším cieľom nie je odradiť Vás od účasti na olympijských hrách či vyzvať na ich bojkot. Vieme, že účasť na nich pre Vás znamená veľa aj vzhľadom na Vašu dlhodobú prípravu na ne. V duchu ich humánneho posolstva však budeme radi, ak budete citlivo vnímať a vyhodnocovať situáciu v krajine tohtoročných olympijských hier a nezostanete ľahostajnými k porušovaniu ľudských práv. Ak je totiž cieľom olympizmu „všade zapojiť šport do služieb harmonického rozvoja človeka s nádejou, aby sa tak podporilo budovanie mierovej spoločnosti, usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti“, môžete aj Vy svojimi, nielen športovými, ale aj morálnymi výkonmi, vyjadreniami podporujúcimi dodržiavanie ľudských práv, výrazne prispieť k tomu, aby sa tieto ideály naplnili.

 

S úctou,

 

OZ Človek v ohrození

Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Slovenská Asociácia Falun Gong

Amnesty International Slovensko

Nadácia Pontis

Spoločnosť priateľov Tibetu

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie