Prejsť na hlávný obsah
24 sep 2020

Počas celého leta sme s deťmi usilovne pracovali na tom, aby na jeseň zvládli návrat do škôl

Pandémia koronavírusu na jar zastavila verejný život, vrátane dennej návštevy škôl. Pre mnohé rodiny bolo náročné zladiť domácu výučbu detí s pracovnými a inými povinnosťami, no niektoré deti sa k online výučbe ani nedostali.

Deti z chudobných rodín, ktoré žijú vo vylúčených komunitách, nemali šancu pripojiť sa k internetovému vzdelávaniu a počas jari výrazne zaostali za svojimi rovesníkmi. V lokalitách, kde dlhodobo pôsobíme, sme spolupracovali so školami a rozdávali sme rôzne vzdelávacie materiály, aby deti úplne nestratili učebné návyky a kontakt so vzdelávaním.

S postupným uvoľňovaním opatrení sme sa rozhodli zorganizovať pre deti letnú školu, vďaka ktorej doženú zameškané a budú sa môcť v septembri lepšie zapojiť do vyučovania. Doučovanie, predškolská príprava a rôzne vzdelávacie aktivity sú bežnou súčasťou našej práce, no vzhľadom na výnimočnú situáciu sme sa rozhodli vypracovať špeciálny a intenzívnejší náučný program.

Deti majú veľký potenciál, potrebujú len pozornosť a čas

Každé z našich piatich komunitných centier v júni zmapovalo najväčšie problémy a potreby školopovinných detí, s ktorými pracujú. Na základe týchto zistení sme potom v každom centre prispôsobili náš letný vzdelávací program tak, aby deťom čo najviac pomohol.

„Pracovali sme so všetkými deťmi, ktoré navštevujú naše komunitné centrá. Podľa veku sme ich rozdelili do skupín a aktivity sme im ušili na mieru, keďže s nimi pracujeme dlhodobo a vieme, v čom zaostávajú a s čím potrebujú pomoc,“ hovorí metodička Lenka Zápotocká, ktorá koordinuje naše komunitné centrá.  

Do každého komunitného centra sme pre potreby letnej školy najali aj asistentov vzdelávania, ktorí našim kolegyniam a kolegom pomáhali s výučbou a aktivitami s deťmi. Niektorí z nich s nami zostali aj po začiatku školy, aby nám pomohli zvládnuť väčšie potreby doučovania.

„Podpora vzdelávania rómskych detí žijúcich vo vylúčených komunitách má obrovský zmysel. Je tu možnosť podchytiť talent každého dieťaťa a ten naďalej rozvíjať.  Deti sú veľmi šikovné, len je potrebné venovať im dostatok pozornosti a času aby sa mohli posúvať ďalej, aby dosiahli vzdelanie a uplatnili sa v bežnom živote,“ hovorí jedna z asistentiek, Mária Maťašová.

Deti si mysleli, že stredná škola trvá 20 rokov

Letnú školu v našich komunitných centrách spolu navštevovalo 164 detí, ktoré chodia na 1. alebo 2. stupeň základných škôl. Keďže na jar nemali žiadne systematické vzdelávanie, za svojimi rovesníkmi bohužiaľ výrazne zaostali.

„Keďže základná škola bola posledné mesiace zatvorená kvôli koronavírusu, malo to veľký vplyv hlavne na deti v prvom ročníku, ktoré majú problémy so znalosťou abecedy, čítaním, písaním aj základnými počtami.“

Asistentka vzdelávania Veronika Šaradinová

V letnej škole sme sa kvôli jarnému vynechaniu školy museli vrátiť k úplným základom a aj so staršími žiakmi precvičovať abecedu, čítanie s porozumením, písanie, slovnú zásobu či základné matematické úkony. U vyšších ročníkov sme do výučby zapájali aj iné predmety, ako geografiu, prírodopis, dejepis či biológiu.

Všetky aktivity s deťmi sú interaktívne a prepájajú školské učivo s tvorivými aktivitami, zážitkovými a športovými hrami. Pri tvorbe našej letnej školy sme využívali našu vlastnú metodiku na podporu doučovania detí v komunitných centrách, metodické listy Štátneho pedagogického ústavu, pracovné zošity na precvičovanie učiva, a najmä tvorivosť a inšpiráciu našich pracovníkov, ktorí deti dôverne poznajú.

U detí z 2 stupňa ZŠ sme v niektorých komunitných centrách tieto aktivity prepojili aj s kariérnym poradenstvom. Deti často ani len netušia, aké sú ich možnosti po základnej škole, a ich naše kolegyne a kolegovia podporujú a motivujú k štúdiu na strednej škole.

„Deti nevedeli nič o štúdiu na strednej škole, mysleli si, že stredná škola sa študuje 20 rokov. Rozprávali sme sa preto s nimi o tom ako to funguje a aké sú ich možnosti,“ hovorí Jaroslava Krukárová z Komunitného centra Sveržov.

Vzdelávanie musí byť ucelené

Deti toho počas leta zažili veľa. Okrem čítania s porozumením, či matematických príkladov napríklad pozorovali zvieratá lese, tancovali, učili sa rátať s peniazmi, ale tiež pestovať plodiny v komunitnej záhradke.

„Tým, že sa deti samé podieľali na komunitnej záhradke – sadili, siali, vyplievali, polievali, si ektívnejšie si osvojili pestovateľské návyky a zručnosti. Taktiež si potom nesmierne vážili to, že mali možnosť ochutnať zeleninu, ktorú si sami vypestovali,“ opisuje s úsmevom Mária Lichvárová z Komunitného centra Kojatice.

„Príjemnou skúsenosťou bola opekačka, kde som videl, ako deti navzájom spolupracovali. Nazbierali drevo na oheň a staršie deti sa postarali o tie mladšie a pomohli im s opekaním. Deti sa tešili aj z takej maličkosti ako je opečená špekačka.“

Asistent vzdelávania Anton Jenča

Vzdelávanie jednoducho musí byť komplexné, aby malo význam. Pre deti z vylúčených komunít je ťažké sústrediť sa iba na čísla a slová. No keď sa tieto čísla a písmenká prepoja zo zážitkami, životom a živými skúsenosťami, deti si z nich odnesú oveľa viac.

Letná škola sa mohla uskutočniť vďaka našim darcom, ktorí prispeli na boj proti následkom pandémie, ako aj vďaka finančnej podpore od spoločnosti Albatros a jej zamestnancov, a od spoločnosti Mary Kay. V mene detí, ktoré sa mohli cez leto lepšie pripraviť na školu, všetkým ďakujeme.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie