Prejsť na hlávný obsah
31 jan 2022

Ľudia na východnej Ukrajine sa učia, ako pomáhať svojim komunitám

Dlhotrvajúci ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny spôsobil aj to, že sa miestni občania odcudzili od politických procesov. V priebehu niekoľkých mesiacov po vypuknutí vojny došlo k rozpadu občianskej spoločnosti. Najaktívnejší a najvzdelanejší členovia komunít sa odsťahovali a tí, čo ostali, často nemajú motiváciu ani zručnosti zapojiť sa do debaty s miestnymi predstaviteľmi verejnej správy. S našou pomocou sa budú môcť aktívne podieľať na rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia miesta, kde žijú.

Témou, ktorú nemôžeme z celej situácie vynechať, je to, že od roku 2017 Ukrajina prechádza tranzitnou fázou decentralizácie. Hoci ja samotná decentralizácia vnímaná ako pozitívny krok, na východe Ukrajiny táto reforma nezohľadnila regionálnu a etnokultúrnu diverzitu, jazykové preferencie a zmysel pre rôznorodú identitu (ruskú či ukrajinskú) miestneho obyvateľstva. Nedostatočná sociálna inklúzia, slabá komunikácia a zložité prostredie zvyšujú zraniteľnosť miestnych ľudí, čím vznikajú skupiny prominentných ľudí, ktorí prehlbujú priepasť medzi chudobnými a tými, ktorí majú moc. Potreba spájať ľudí je teda spojená aj s kultúrnymi a praktickými otázkami.

Komunálne voľby sa v samosprávach pri kontaktnej línii nekonali a do čela samospráv boli dosadení civilno-vojenskí predstavitelia. Tí často pochádzajú z iných častí Ukrajiny, v danej oblasti nikdy nežili a často nemajú o jej rozvoj priamy záujem. Medzera v komunikácii medzi obyvateľmi a predstaviteľmi samospráv sa tak ešte viac prehlbuje.

A pritom, jedným zo základných predpokladov prechodu k demokratickej spoločnosti je zapájanie občanov do dialógu a ich účasť na rozhodovacích procesoch.

S využitím našich existujúcich skúseností s rozvojom komunít na Slovensku preto mobilizujeme miestnu spoločnosť, prepájame aktívnych ľudí navzájom a inšpirujeme ich príkladmi dobrej praxe. Navyše vytvárame dialóg medzi predstaviteľmi samospráv a miestnymi.

Hoci v regióne stále existujú aj humanitárne potreby, bez potrebného rozvoja inštitúcií a kapacít miestni ani zahraniční aktéri nedokážu zvládnuť prechodné obdobie a pracovať na odolnosti a udržateľnosti. Je ťažké priniesť inovácie a štrukturálny rozvoj do regiónov, kde sú miestne komunity a vlády navzájom izolované. Najnovší trend tiež ukazuje, že čoraz viac mladých ľudí sa vracia do svojich domovských miest vo východných regiónoch, kde majú starých rodičov, o ktorých sa chcú postarať, a pokúšajú sa tu znovu vybudovať svoj život.

Vzhľadom na kontext bojujeme tiež proti mediálnym dezinformáciám v Luhanskom regióne. Vedieme tréningy na mediálnu gramotnosť a to, ako rozoznať dezinformácie a hoaxy.

Miestni aktivisti sa čoraz viac zaujímajú o vývoj v ich obci

V októbri minulého roku sme s pomocou miestnej organizácie VOSTOK SOS publikovali výzvu, kde sa miestne samosprávy, ATC Hromady, mohli uchádzať o účasť v našom projekte, v ktorom vytvárame komunitné skupiny zložené z miestnych občanov, ktorí budú reprezentovať záujmy svojej obce. Keďže jedna ATC Hromada (samospráva) pri kontaktnej línii sa skladá z približne 15 obcí a 7.500 obyvateľov, usilovali sme sa o to, aby vo vzniknutých komunitných skupinách bol vždy minimálne jeden zástupca každej obce, ktorá pod hromadu spadá.

V každej dedine nájdete aspoň jedného lídra, na ktorého sa ostatní obyvatelia obracajú so žiadosťou o pomoc a ktorým záleží na ďalšom osude a rozvoji ich komunity. Sú to najmä ženy – učiteľky, knihovníčky alebo odborníčky v sociálnej oblasti.

Svitlana Bannikova

Zo 4 prihlásených „Hromád“ sme nakoniec vybrali dve, Shulginsku a Nyzhnoteple v Luhanskej oblasti a s najaktívnejšími predstaviteľmi obcí a dedín, ktoré pod tieto Hromady patria, sa osobne stretli.

„V každej dedine nájdete aspoň jedného lídra, na ktorého sa ostatní obyvatelia obracajú so žiadosťou o pomoc a ktorým záleží na ďalšom osude a rozvoji ich komunity,“ hovorí Svitlana Bannikova z organizácie Vostok SOS. „Sú to najmä ženy – učiteľky, knihovníčky alebo odborníčky v sociálnej oblasti. Motivuje ich, že vďaka projektu môžu vzdelávať ostatných členov komunity, rozvíjať a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú a začať aktívne spolupracovať s miestnou samosprávou.“

Práve zastúpenie žien na vyšších úrovniach rozhodovania je horúcou témou pre miestne aktivistky. Vo vidieckych oblastiach východnej Ukrajiny totiž stále prevažuje stereotyp, že ženy do rozhodovacích procesov nepatria a ich úloha je byť najmä opatrovateľkou detí, starých ľudí a chorých.

„Sme preto radi, že projekt prispeje aj k väčšej emancipácii miestnych žien,“ dodáva Svitlana.

V nasledujúcich mesiacoch budú vybrané zástupkyne a zástupcovia komunít spolupracovať aj na plánovaní, príprave a realizácii spoločného projektu vo WASH sektore (skratka WASH predstavuje vodu, sanitáciu a hygienu), ktorý si s našou podporou sami participatívne navrhnú . Súčasťou projektu bude aj vzdelávanie a zvyšovanie mäkkých zručností účastníčok a účastníkov prostredníctvom tréningov zameraných na budovanie občianskej spoločnosti a kontrolu verejnej správy občanmi.

Naše skúsenosti ukazujú, že práve iniciatívy „zdola“, ktoré si občania sami navrhnú a s pomocou skúsených expertov realizujú, najviac prispievajú k rozvoju a dlhodobej stabilite komunít. Veríme, že projektom „Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu “ zasejeme v najviac postihnutých oblastiach východnej Ukrajiny myšlienky demokracie a posilníme miestnu občiansku spoločnosť ako kľúčového aktéra v oblasti udržateľného rozvoja.

Aktivity realizujeme vďaka finančnej podpore SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie