Prejsť na hlávný obsah
21 máj 2015

Nový projekt – Active citizenship with global dimension

Rozbiehame nový projekt v oblasti globálneho vzdelávania – Active citizenship with global dimension. Jeho súčasťou, resp. prvou aktivitou, je prieskum, v ktorom chceme zistiť mieru začleňovania globálnych tém do neformálneho vzdelávania a vytvoriť priestor pre pracovníkov s mládežou, aby si zvýšili svoje kompetencie v globálnych témach. Pieskum nám pomôže lepšie reagovať na potreby mládežníckych organizácií. Členovia a členky takýchto organizácií ho môžu vyplniť do 31.mája 2015 prostredníctvom tohto linku.CV1

Projekt Active citizenship with global dimension je medzinárodný projekt, v rámci ktorého budeme môcť:

• vyslať niekoľko pracovníkov s mládežou na medzinárodné workshopy, kde sa budú môcť stretnúť, inšpirovať a zosieťovať s pracovníkmi s mládežou z iných krajín,

• zrealizovať medzinárodný tréning trénerov,

• nadviazať užšiu spoluprácu s niektorými mládežníckymi organizácií a prepojiť ich s organizáciami v zahraničí,

• podporiť vás vo vašej práci, priniesť niečo nové, prípadne skvalitniť to čo už robíte.

GV4

Keďže žijeme v globalizovanom svete, v ktorom sú lokálne a globálne záležitosti úzko prepojené, porozumieť týmto prepojeniam je kľúčové. Rozvoj kritického myslenie, rešpekt k iným a solidarita sú v dnešnom svete dôležité. To by malo byť cieľom vzdelávacieho procesu.

 

 

 

Projekt vznikol za podpory Erasmus+ a aktívneho strategického partnerstva. Projekt je realizovaný v spolupráci s Suedwind (Rakúsko), MONDO (Estónsko) a CIES (Taliansko).

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet