Prejsť na hlávný obsah
15 okt 2014

Nové aktivity v Keni a v Južnom Sudáne

Popri už existujúcich projektoch v Keni a v Južnom Sudáne, sme v októbri odštartovali aj nové. V oboch krajinách sú zamerané na posilnenie potravinovej bezpečnosti rozvoj hospodárskych aktivít obyvateľov .
Sudán 2

V Keni pôsobíme v kraji Kilifi, v jednom z 10 najchudobnejších regiónov Kene. Priamo podporíme 844 farmárov, z 13 obcí, nepriamo až 24 tisíc ľudí v kraji. Naším cieľom je zvýšenie produkcie potravín v domácnostiach a na školách prostredníctvom chovu hydiny, králikov, včelárstva, ekologického poľnohospodárstva a spracovania plodín a podpora racionálneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi pobrežných mangrovníkových lesov. Miestnych ľudí budeme vzdelávať a priamo materiálne podporíme 5 komunitných skupín zameraných na chov morských živočíchov, 5 komunitných skupín zameraných na včelárstvo, 3 zamerané na chov králikov, 1 na ekologické poľnohospodárstvo, 5 škôl zameraných na chov hydiny a králikov, z toho 3 z nich sa budú venovať aj spracovaniu plodín a potravín a 13 obcí zameraných na racionálne hospodárenie s prírodnými zdrojmi mangrovníkových lesov a ich ochranu.
Sudán 3

V Južnom Sudáne pôsobíme v Deim Zubeir na severe Južného Sudánu, kde je miestne obyvateľstvo ohrozené hladom najmä počas obdobia sucha. Prostredníctvom vzdelávania a materiálnej podpory podporíme 200 farmárskych komunít (distribúcia náradia, hospodárskych zvierat a pod.). Miestne komunity ďalej prepojíme s obchodníkmi a predajcami potravín z blízkych miest Wau a Raga. Pre tých najzraniteľnejších (chudobné rodiny, ktoré nevlastnia pôdu, ľudia ktorí nemôžu pracovať ako deti z ulice, starší, trvalo chorí a ľudia či už fyzicky alebo mentálne znevýhodnení) vybudujeme potravinovú rezervu na miestnej katolíckej diecéze a položíme základy mechanizmu pre zber a distribúciu potravinových príspevkov. Za cieľ si teda kladieme: zvýšenie produkcie z fariem, zvýšenie príjmov farmárov, spracovanie a predaja plodín a na zníženie negatívneho dopadu zhoršujúceho sa stavu životného prostredia na farmy.

Oba projekty sú financované z prostriedkov SlovakAid a potrvajú do septembra 2016.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie